Healthy Start Integritetspolicy

HealthyStart.se tar din integritet på största allvar. Denna integritetspolicy är utformad för att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in och använder den personliga information som du lämnar till oss och för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du använder vår webbplats och våra produkter och tjänster. Läs igenom denna integritetspolicy innan du använder webbplatsen eller någon av de tjänster eller funktioner som erbjuds på eller via webbplatsen.

Genom att använda webbplatsen och dess tjänster och funktioner samtycker du till att vara bunden av denna integritetspolicy. Om du inte godkänner denna integritetspolicy får du inte använda webbplatsen eller dess tjänster och funktioner.

Officiell sekretesspolicy för Healthy Start

Denna integritetspolicy reglerar allt innehåll som finns på HealthyStart.se och tillhörande fastigheter.

Insamlad information

HealthyStart.se kan samla in viss personlig information från dig när du registrerar dig för att använda webbplatsen eller dess tjänster och funktioner, t.ex. eventuella nyhetsbrev via e-post eller medlemskap i det kostnadsfria innehållsbiblioteket, inklusive, men inte begränsat till, ditt namn, din e-postadress och din plats.

Vi kan också samla in viss icke-personligt identifierbar information från användare av vår webbplats, t.ex. deras Internetprotokolladress, vilken typ av webbläsare och operativsystem de använder, domännamnet på din Internetleverantör och de webbsidor, innehåll och annonser som du kan ha besökt, tittat på eller klickat på. Vi samlar in denna information på flera olika sätt, bland annat på följande sätt:

– Cookies: Cookies är textfiler som placeras i din dators webbläsare för att lagra dina preferenser. Cookies innehåller ingen personlig information, men om du väljer att ge oss personlig information kan denna information kopplas till de uppgifter som lagras i cookien. Vi kan använda “cookies” för att registrera dina besök och för att förbättra innehållet och tjänsterna på vår webbplats.

– Loggar från webbservern: Information som samlas in via cookies och webbserverloggar kan omfatta datum och tid för besök, vilka sidor som har visats, hur lång tid som har spenderats på denna webbplats och vilka webbplatser som har besökts strax före och strax efter vår webbplats. Vi, våra annonsörer och annonsservicebolag kan också använda små tekniker eller kodbitar för att avgöra vilka annonser och kampanjer som användarna har sett och hur användarna har reagerat på dem.

– IP-adresser: Vårt system kan också samla in din IP-adress, vilket är en numerisk adress som används för att identifiera en dator som är ansluten till Internet. Vi kan använda din IP-adress för att hjälpa till att diagnostisera problem med vår server, för att administrera vår webbplats, för att leverera webbsidor till dig på begäran, för att anpassa vår webbplats till våra användares intressen och för att mäta trafiken på vår webbplats.

– Offentlig publicering: Om du skriver i kommentarerna till ett blogginlägg på webbplatsen (eller någonstans på sociala medier) bör du vara medveten om att all information du delar med dig av är synlig för andra användare. Personligt identifierbar information som du skickar till ett av dessa forum kan läsas, samlas in eller användas av andra personer för att skicka oönskade meddelanden till dig. Healthy Start är inte ansvarig för den personligt identifierbara information som du väljer att lämna in i dessa forum. Om du till exempel väljer att göra information som tidigare inte var offentlig tillgänglig genom att aktivera vissa användarfunktioner (t.ex. bloggkommentarer) kommer Healthy Start att samla in denna information från din interaktion och informationen kommer att bli allmänt tillgänglig.

Information från minderåriga

Healthy Start samlar inte medvetet in information från barn under 13 år. Vi samlar inte heller in information från personer under 18 år utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Om du tror att ditt barn har registrerat sig på vår webbplats eller att vi har samlat in information från ditt barn, vänligen kontakta oss omedelbart så att vi kan ta bort informationen från vår databas.

Hur informationen används       

Healthy Start säljer eller hyr inte ut dina kontaktuppgifter till tredje part.

Om inte annat meddelas dig kommer vi inte att sälja, hyra ut eller avslöja dina personuppgifter till tredje part utan att i förväg meddela dig om vår avsikt att dela med oss av personuppgifterna och ge dig en möjlighet att förhindra att dina personuppgifter delas.

Vi kan använda din personliga information inom HealthyStart.se och tillhörande webbplatser för att:

– kommunicera med dig, t.ex. för att svara på dina förfrågningar, nyhetsbrev, e-post och/eller meddela dig om ändringar av rättsliga villkor som gäller för webbplatsen eller ändringar av denna integritetspolicy;

– förbättra webbplatsen och det innehåll och de tjänster som erbjuds på webbplatsen;

– tillämpa rättsliga villkor som reglerar din användning av de lagar som är tillämpliga på webbplatsen;

– skydda webbplatsen, tjänsterna, systemen, informationen, de anställda, affärspartnerna, tjänsteleverantörerna, användarna, kunderna eller andra, och

– för alla andra ändamål för vilka informationen samlas in och bevaras.

Vi kan använda din icke-personligt identifierbara information för att analysera användningen av vår webbplats, förbättra webbplatsens utformning och innehåll, leverera relevanta marknadsföringsmeddelanden, anpassa din internetupplevelse och erbjuda dig produkter och tjänster. I vissa fall kan vi använda din IP-adress för att identifiera dig i syfte att tillämpa de juridiska villkor som gäller för vår webbplats eller för att skydda vår webbplats, våra tjänster, system, information, anställda, affärspartner, tjänsteleverantörer, användare, kunder eller andra från skada eller lidande.

Hur information delas

Vi delar din personliga information med tredje part endast på de sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi säljer inte din personliga information till tredje part.

Ibland kan vi avslöja din personliga information enligt lagens krav, t.ex. för att följa en stämning eller liknande rättslig process. Vi kan också vara tvungna att lämna ut information om dig om vi bedömer att det är nödvändigt att lämna ut den för säkerhetsändamål, brottsbekämpning eller andra frågor av allmän vikt.

Hur informationen skyddas

Healthy Start vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten och sekretessen för din personliga information som vi samlar in och upprätthåller mot förlust, stöld och missbruk samt obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Vi kan dock inte garantera säkerheten för din personliga information eller att all kommunikation eller överföring av sådan information via Internet kommer att vara helt säker.

På Healthy Starts webbplatser används säker kryptering som tillhandahålls av en tredje part, vilket bidrar till att skydda sekretessen för din personliga information och kreditkortsinformation när den överförs via Internet.

Du kan hjälpa oss genom att också vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter när du är på Internet. Byt ofta dina lösenord och använd en kombination av bokstäver och siffror, och se till att du använder en säker webbläsare. E-post erkänns inte som ett säkert kommunikationsmedel. Därför ber vi dig att inte skicka privata uppgifter till oss via e-post.

Webbplatser och länkar från tredje part

HealthyStart.se kan länka till webbplatser, produkter och tjänster som drivs av tredje part. Healthy Start är inte ansvarig för och stöder inte och tar inte ansvar för tillgängligheten, innehållet, produkterna, tjänsterna eller användningen av webbplatser från tredje part, webbplatser som nås från en webbplats från tredje part, eller eventuella ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser.

Dessa länkade webbplatser är endast till för din bekvämlighet och du går därför in på dem på egen risk. Du bekräftar att du bär alla risker som är förknippade med åtkomst till och användning av innehåll som tillhandahålls på en tredje parts webbplats och godkänner att Healthy Start och tillhörande företag inte är ansvariga för någon förlust eller skada av något slag som du kan ådra dig genom att handla med en tredje part. Du bör kontakta webbplatsadministratören för den tillämpliga webbplatsen för tredje part om du har några problem med sådana länkar eller innehållet på en sådan webbplats för tredje part.

Ditt samtycke

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vi samlar in och använder dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Om vi ändrar vår integritetspolicy och våra förfaranden kommer vi att publicera dessa ändringar på denna webbplats för att hålla dig medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi kan komma att lämna ut den.

Tillämplig lag

Allmän dataskyddsförordning (GDPR)

Rätten att bli informerad (artiklarna 13/ 14): GDPR betonar transparens i datainsamlingsmetoder, vilket innebär att individer har rätt att bli fullständigt informerade om insamling och användning av sina personuppgifter.

Rätten till tillgång (artikel 15): Individer kan begära att få se alla personuppgifter som har samlats in om dem. De måste också få veta varför uppgifterna samlades in och till vem de har lämnats ut. Denna information måste lämnas inom en månad och vara kostnadsfri.

Rätten att rätta information (artikel 16): Om uppgifter som samlats in om en person är felaktiga har personen rätt att begära rättelse (rättelse). Den organisation som behandlar uppgifterna måste svara inom en månad och korrigera informationen. En registrerad person kan också begära att ofullständig information kompletteras.

Rätt till radering/rätt att bli glömd (artikel 17): Efter att information har samlats in om dem kan enskilda personer begära att den raderas permanent, antingen för att uppgifterna inte längre är relevanta eller för att användaren väljer att återkalla sitt samtycke.

Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter (artikel 18): En enskild person kan begära att begränsa hur hans eller hennes uppgifter behandlas när vissa villkor gäller, t.ex. om behandlingen är olaglig eller om personen har inväntat mot den.

Rätten till dataportabilitet (artikel 20): När användare begär att få se sina uppgifter måste de få dem i ett tydligt format. Den personuppgiftsansvarige som tillhandahåller denna information får inte hindra eller försvåra den registrerades möjlighet att lämna ut uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. I huvudsak måste personuppgifter lätt kunna överföras till en annan organisation.

Rätten att göra invändningar (artikel 21): Enskilda personer kan invända mot behandling av sina uppgifter i vissa situationer, t.ex. vid direktmarknadsföring.

Automatiserat individuellt beslutsfattande (artikel 22): Individer har rätt att inte bli föremål för ett automatiserat beslutsfattande som har betydande personliga effekter, som profilering.

Uppsägning

Dessa villkor är tillämpliga på dig när du går in på denna webbplats. Bestämmelserna om upphovsrätt, varumärke, ansvarsfriskrivning, begränsning av ansvar, skadestånd och diverse ska i alla händelser fortsätta att gälla efter en uppsägning av dessa villkor.

Du har rätt att “välja in” och “välja bort” vissa användningsområden för din personliga information. När du till exempel ombeds att lämna personuppgifter på någon av våra webbplatser kan du ha möjlighet att välja om du vill eller inte vill ta emot korrespondens från oss. Du kan välja bort all e-postkommunikation med HealthyStart.se genom att klicka på länken “opt-out” i våra meddelanden eller genom att skicka ett meddelande till oss där du anger att du vill bli borttagen från en viss e-postlista eller från all kommunikation helt och hållet.

Scroll to Top