Fördelar och användningsområden för gurkmeja

Fördelar med gurkmeja

Gurkmeja – huvudkryddan i curry, en traditionell indisk maträtt – anses av många vara den mest kraftfulla örten på planeten. Det finns tusentals studier som bevisar gurkmejans fördelar, särskilt de som är relaterade till dess berömda läkande förening som kallas curcumin.

Kurkumin är det som gör gurkmeja till ett “funktionellt livsmedel”, dvs. ett livsmedel som har en positiv effekt på människors hälsa utöver den grundläggande näringen.

Gurkmeja kommer från roten av växten Curcuma longa, som växer i Indien och andra sydostasiatiska länder. Den tillhör familjen ingefära, även kallad Zingiberaceae-familjen.

Den torkade roten av Curcuma longa-plantan mals till ett distinkt gult pulver, vilket har gett den smeknamnet “gyllene krydda”. Smaken av gurkmeja beskrivs som jordig, bitter, något mustig och med en liten pepprig kick.

Fördelar med gurkmeja

Varför är gurkmeja bra för dig? Det finns flera kemiska föreningar som finns i denna ört, kända som curcuminoider, som är typer av polyfenoler. Det mest aktiva ämnet är kurkumin, som är känt för att ha antioxidativa, antiinflammatoriska, antibakteriella och cancerbekämpande egenskaper (bland andra positiva effekter).

Här är några av användningsområdena och hälsofördelarna med gurkmeja och kurkumin:

1. Kan bromsa eller förebygga blodproppar

I både laboratorie- och djurstudier har användningen av gurkmeja visat sig bidra till att minska förekomsten av trombocytaggregation och potentiellt minska risken för att blodproppar bildas.

Vissa bevis tyder på att kurkumin kan vara en föredragen behandlingsmetod för personer som är benägna att drabbas av vaskulär trombos och som behöver antiartritisk behandling.

2. Kan minska depressionssymtom

Gurkmeja kan eventuellt bidra till att minska depressionssymptom på grund av det sätt som kurkumin påverkar neurotransmittorfunktionen genom den hjärnavledda neurotrofa faktorn.

Tidskriften Phytotherapy Research publicerade 2014 resultaten av en studie med 60 frivilliga personer med diagnosen major depressiv sjukdom. Deltagarna behandlades antingen med gurkmejacurcumin, läkemedlet fluoxetin eller en kombination av de två. Kurkumin var lika effektivt som fluoxetin när det gällde att hantera depression efter sex veckor.

I en metaanalys från 2020 drogs slutsatsen att curcumin i allmänhet tolereras väl av patienter med depression och att det kan förbättra depressions- och ångestsymtom om det läggs till standardbehandling. Två anmärkningsvärda studier stöder detta.

I den första ingick 56 personer (män och kvinnor) och i den andra ingick 108 manliga deltagare. Båda använde placebo men jämförde inte curcumin med något antidepressivt medel, och båda studierna visade att curcumin effektivt minskade depressionssymptomen mer än placebo.

3. Bekämpar inflammation

Den mest kraftfulla aspekten av curcumin är utan tvekan dess förmåga att kontrollera inflammation. Tidskriften Oncogene publicerade resultaten av en studie som utvärderade flera antiinflammatoriska föreningar och fann att curcumin är bland de mest effektiva antiinflammatoriska föreningarna i världen.

Flera djurförsök har avslutats där man undersökt förhållandet mellan curcumin och Alzheimers sjukdom. Hos möss verkar det som om curcumin “reverserar befintlig amyloidpatologi och tillhörande neurotoxicitet”, ett viktigt inslag i utvecklingen av denna neurologiska sjukdom som är relaterad till kronisk inflammation. Den här studien visar att gurkmeja curcumin kan hjälpa till med Alzheimers symtom.

4. Ökar hudens hälsa

Gurkmejans antiinflammatoriska och antioxidativa egenskaper som har visat sig vara effektiva vid behandling av flera hudtillstånd, enligt en systematisk översikt från 2021.

Denna krydda kan bidra till att öka hudens “glöd och lyster”, påskynda sårläkning, lugna porerna för att minska akne och ärrbildning från akne och kontrollera psoriasisutbrott. Den kan också hjälpa till att läka pruritus, oral lichen planus, ansiktsrodnad samt typer av hudcancer.

En okontrollerad pilotstudie med 814 deltagare tyder till och med på att gurkmejapasta skulle kunna rensa bort 97 procent av fallen av skabb inom tre till 15 dagar.

Prova min gurkmeja ansiktsmask för glödande hud. Tänk bara på att denna ört kan ge fläckar på dina kläder.

För att vara säker på att du reagerar bra på den, gör först ett plåttest genom att applicera en dimma stor mängd på din underarm. Vänta sedan 24-48 timmar för att kontrollera om du reagerar innan du applicerar gurkmeja i ansiktet.

5. Hjälper till att behandla artrit-symptom

Eftersom kurkumin är känt för sina starka antiinflammatoriska och smärtlindrande egenskaper genomfördes en studie på 45 patienter med reumatoid artrit för att jämföra hälsofördelarna med kurkumin i gurkmeja med artritläkemedlet diklofenaknatrium (en NSAID).

I studien delades dessa frivilliga in i tre grupper: enbart curcuminbehandling, enbart diklofenaknatrium och en kombination av de två grupperna. Resultaten av studien var uppseendeväckande:

Curcumingruppen uppvisade den högsta procentuella förbättringen av den totala [Disease Activity Score]-poängen och dessa poäng var betydligt bättre än patienterna i diklofenaknatriumgruppen. Ännu viktigare är att curcuminbehandlingen visade sig vara säker och inte förknippad med några biverkningar.

En genomgång av tillgängliga randomiserade, kontrollerade studier bekräftade att av de åtta tillgängliga studierna som uppfyllde kriterierna “ger dessa [randomiserade kliniska studier] vetenskapliga bevis som stöder effekten av gurkmejaextrakt (ca 1000 mg/dag av curcumin) vid behandling av artrit”.

6. Kan hjälpa till att behandla eller förebygga vissa cancerformer

Av alla de olika ämnen som forskare har tagit sig an när det gäller curcumin och sjukdomsavvänjning är cancer (av olika slag, inklusive prostatacancer) ett av de mest grundligt utforskade ämnena. Det kan hjälpa mot prostatacancer, bukspottkörtelcancer och andra former av cancer.

Med de ord som globala myndigheter som Cancer Research UK säger:

Ett antal laboratoriestudier på cancerceller har visat att kurkumin har effekter mot cancer. Det verkar kunna döda cancerceller och förhindra att fler växer. Det har bäst effekt på bröstcancer, tarmcancer, magcancer och hudcancerceller.

En djurstudie från juli 2017 av forskare vid Baylor Scott & White Research Institute visade att curcumin till och med kan bryta cellgiftsresistens i pankreasduktala adenokarcinom (PDAC), en aggressiv form av bukspottkörtelcancer.

7. Kan hjälpa till att hantera diabetes

År 2009 publicerade Biochemistry and Biophysical Research Communications en laboratoriestudie från Auburn University som undersökte curcuminoidernas potential att sänka glukosnivåerna. Studien upptäckte att curcumin i gurkmeja bokstavligen är 400 gånger mer potent än metformin (ett vanligt diabetesläkemedel) när det gäller att aktivera enzymet AMPK (AMP-aktiverat proteinkinas).

En förening som produceras genom fermentering av curcumin, tetrahydrocurcumin, aktiverade AMPK upp till 100 000 gånger mer än metformin i vissa celler. Forskare anser att AMPK-aktivering är ett “terapeutiskt mål” för typ 2-diabetes, vilket innebär att det finns en stor potential för att utveckla effektivare behandlingar för att minska insulinresistensen och reversera diabetes om man lyckas ta reda på hur man aktiverar detta enzym.

En av de vanligaste komplikationerna till diabetes är skador på nerverna, så kallad diabetisk neuropati, som tar sig olika uttryck och kan orsaka allvarliga symtom i hela kroppen, från muskelsvaghet till blindhet.

I en studie som utfördes på råttor fann man att ett tillskott av curcumin avsevärt minskade diabetisk perifer neuropatisk smärta (vanligtvis lokaliserad till fötter, ben, armar och händer). Diabetisk neuropati kan också leda till njursvikt.

En metaanalys av randomiserade, kontrollerade försök bekräftade att curcumin hos djur skyddar njurarna hos diabetiker från skador som orsakas av diabetisk nefropati.

Fördelar med gurkmeja

8. Bekämpar fetma

En studie som publicerades i tidskriften Biofactors visade att curcumin kan bidra till att minska proliferationen (tillväxten) av fettceller baserat på laboratorieresultat.

Forskarna fann att de antiinflammatoriska egenskaperna i curcumin var effektiva för att undertrycka de inflammatoriska processerna vid fetma, vilket därför bidrar till att minska fetma och dess “negativa hälsoeffekter”.

9. Stödjer hanteringen av inflammatorisk tarmsjukdom

En djupgående analys av alla studier som utvärderar curuminets förmåga att hantera ulcerös kolit visade att en mycket väl utformad studie testade curcumin plus mesalazin (den typiska NSAID som förskrivs för detta tillstånd) mot placebo plus mesalazin.

Patienter som endast tog placebo och mesalazin hade mer än fyra gånger större sannolikhet att drabbas av återfall eller uppblossning av ulcerös kolit under studiens sex månader, vilket tyder på att curuminets fördelar kan inkludera att hjälpa till att upprätthålla remission av denna kroniska sjukdom.

I en liten pilotstudie undersöktes curcumintillskott för patienter med ulcerös kolit och patienter med Crohns sjukdom.

Även om urvalet var mycket litet hade alla patienter med ulcerös kolit och fyra av fem Crohns-patienter markanta förbättringar efter två månader, vilket tyder på behovet av ytterligare forskning. Det är lovande för irritabelt tarmsyndrom och andra symtom på inflammatoriska tarmsjukdomar.

10. Kan reglera kolesterol

I en metaanalys från 2017 drogs slutsatsen att gurkmeja och curcumin kan skydda patienter med risk för hjärt-kärlsjukdom genom att förbättra serumlipidnivåerna. Curcumin kan användas som ett väl tolererat kosttillskott till konventionella läkemedel.

Faktum är att en studie publicerad av Drugs in R&D fann att curcumin var jämförbart med atorvastatin när det gäller att minska oxidativ stress och inflammation vid behandling av högt kolesterol hos människor.

61SJX8HMReL. AC SL1300 Fördelar och användningsområden för gurkmeja

11. Fungerar som en naturlig smärtlindring

En av de mer allmänt accepterade egenskaperna hos curcumin i vetenskapliga samfund är dess förmåga att hantera smärta. Genombrottsstudier och granskningar har visat att curcumin kan vara ett fördelaktigt naturligt smärtstillande medel för:

– sårläkning och brännskador

– Postoperativ smärta

– Inflammationsinducerad artrikessmärta.

– Neuropatisk smärta orsakad av förträngningsskador.

– Orofacial smärta (som rör munnen, käkarna och ansiktet, oftast relaterad till tandproblem).

– Smärta i ischiasnerven på grund av kronisk konstriktiv skada.

– Artrit/ledssmärta

12. Hjälpmedel vid avgiftning

Konsumtion av gurkmeja och kurkumin anses hjälpa till att stödja levern i att effektivt avgifta kroppen och bekämpa vissa effekter av farliga cancerframkallande ämnen. Det kan till exempel hjälpa till att försvara sig mot effekterna av miljö- och kostgifter som kallas xenobiotika.

Denna process fungerar tillsammans med gurkmejans antioxidativa och antiinflammatoriska ämnen, som tillsammans stöder olika lever- och immunfunktioner.

13. Förbättrar ledhälsan

En systematisk genomgång och metaanalys av randomiserade kliniska försök som publicerats i Journal of Medicinal Food rapporterar att tillskott av gurkmeja kan bidra till att lindra symtom på ledartrit, såsom ömhet, rörlighet och obehag i lederna.

Dessutom har flera studier visat att tillskott av kurkumin kan minska träningsinducerat ledbesvär. Detta beror delvis på dess inflammationsmodulerande förmåga.

14. Förbättrar muskelåterhämtningen

Forskning publicerad i Critical Reviews in Food Science and Nutrition undersökte curuminets effekt på återhämtning efter träning. Vad fann forskarna?

Olika curcuminbaserade interventioner har förbättrat självupplevda mått på smärta och ömhet, minskat bevis på muskelskador, förbättrat inflammatoriska markörer, ökat markörer för antioxidantkapacitet, minskat markörer för oxidativ stress, minskat markörer för AGE:er och dämpat förlusten av genomsnittlig effekt vid sprint med ett ben.

Författarna noterade dock att “resultaten inte har rapporterats konsekvent”, men fler studier har visat liknande resultat.

Till exempel studerades tillskott av kurkumin och piperin för att se hur det påverkade muskelskador orsakade av träning. Forskarna kom fram till följande: “Tillägg av kurkumin och piperin före och efter träning kan dämpa vissa, men inte alla aspekter av muskelskador.”

En annan studie som publicerades i American Journal of Physiology handlade om möss som sprang utför och uppför och hur curcumintillskott påverkade prestanda och återhämtning. Den visade att “curcumin kan minska inflammation och kompensera vissa av de prestationsunderskott som är förknippade med excentrisk träningsinducerad muskelskada”.

Gurkmeja Näringsinnehåll

En matsked (cirka nio gram) malen gurkmeja innehåller cirka:

– 29 kalorier

– 6 gram kolhydrater

– 1 gram protein

– 0,3 gram fett

– 2 gram fibrer

– 1,86 milligram mangan (26 procent DV)

– 5 milligram järn (16 procent DV)

– 0,01 milligram vitamin B6 (6 procent DV)

– 196 milligram kalium (5 procent DV)

– 19 milligram magnesium (3 procent DV)

Hur man använder

Recept med gurkmeja:

Vad är det bästa sättet att ta gurkmeja? Denna krydda kan naturligtvis användas i olika indiska och pakistanska rätter och ingår nästan alltid i en blandning av currypulver.

Ett av mina favoritrecept på webbplatsen är gurkmejselte, som ibland kallas flytande guld eller gyllene mjölk. Se till att inte skriva under på den konventionella idén att fettet från kokosmjölken är ohälsosamt. Faktum är att det fettet faktiskt hjälper kroppen att bättre absorbera gurkmejan.

Att konsumera gurkmejaägg till frukost och currygubbssoppa är också ett utmärkt sätt att få i sig mer av denna ört i kosten.

Du kan använda kokosflingor, glutenfritt mjöl och gurkmeja för att bröda kyckling eller strö i ditt malda kött också.

Eterisk olja av gurkmeja:

Det finns också en eterisk olja som kan användas tillsammans med gurkmeja i form av livsmedel och kosttillskott. Personligen föredrar jag att konsumera en CO2-extraherad form av eterisk olja av gurkmeja.

Kvalitet är nyckeln här, särskilt om du ska använda gurkmeja eterisk olja internt. Späd alltid ut i vatten eller andra vätskor. Du kan till exempel lägga en droppe i en smoothie på morgonen.

Gurkmeja Risker och biverkningar

Vilka är de negativa effekterna av gurkmeja? Även om det generellt sett är mycket säkert att konsumera har gurkmeja sällan visat sig orsaka allergier, särskilt efter hudexponering. Vanligtvis upplevs detta som ett milt, kliande utslag.

Dessutom har höga doser gurkmeja (vanligtvis i form av kosttillskott) observerats orsaka potentiella biverkningar, t.ex:

– illamående

– Diarré

– Ökad risk för blödning.

– Ökade leverfunktionstester

– Hyperaktiva sammandragningar av gallblåsan

– Hypotoni (sänkt blodtryck)

– Livmodersammandragningar hos gravida kvinnor

– Ökat menstruationsflöde

Om du upplever dessa symtom ska du sluta använda gurkmeja och tala med din läkare innan du börjar komplettera igen.

Leave a Comment

Scroll to Top