Guillain-Barrés syndrom

Guillain-Barrés syndrom

Guillain-Barrés syndrom är en inflammatorisk sjukdom där någons immunförsvar angriper nerverna och orsakar symtom som svaghet, domningar, stickningar och smärta. (2)

Symtomen drabbar vanligtvis först lemmarna, fingrarna och tårna och kan sedan sprida sig till andra delar av kroppen. När någon har GBS slutar nerverna, som transporterar signaler mellan kroppen och hjärnan, att fungera som de normalt ska. Myelinskidan, som är nervernas skyddande beläggning, skadas och stör den normala signalgivningen, den motoriska kontrollen och förmågan att utföra vardagliga aktiviteter som att tugga mat, klä på sig och gå.

Det finns flera olika subtyper av Guillain-Barrés syndrom, bland annat följande: (3)

Akut inflammatorisk demyeliniserande polyradiculoneuropati (AIDP) – Detta är den vanligaste typen i USA och orsakar vanligen muskelsvaghet som börjar i underkroppen som sedan sprider sig. AIDP står för cirka 90 procent av alla GBS-fall i USA och Europa. (4)

Miller Fishers syndrom (MFS) – Denna typ står för cirka 5 procent av GBS-fallen i USA och en högre andel i Asien. Den orsakar förlamning i ögonen och förlust av balans/koordination.

Akut motorisk axonal neuropati (AMAN) – Denna typ är vanligare i Kina, Japan och Mexiko, men inte vanlig i USA.
Kan en person återhämta sig från Guillain-Barrés syndrom? Det finns för närvarande inget “botemedel” för Guillain-Barrés syndrom, men de flesta personer med sjukdomen har en god prognos och chans till fullständig återhämtning. Forskning tyder på att mellan 50-90 procent av personer med GBS kan återhämta sig helt och hållet och undvika permanenta funktionsnedsättningar.

Hur lång tid tar det att återhämta sig från Guillain-Barrés syndrom?

Återhämtningen kan ta flera månader, eller ibland ännu längre beroende på hur allvarlig någons
symtom. Det finns nu flera behandlingar som kan hjälpa till att påskynda återhämtningsprocessen och förhindra att symptomen blir allvarliga. Trots detta tillbringar patienter med måttlig eller svår GBS fortfarande i genomsnitt en till två månader på sjukhus på grund av behovet av andningsstöd och andra behandlingar.

Guillain-Barrés syndrom: Tecken och symtom

När någon upplever sitt första symptom på GBS tenderar andra symptom att dyka upp och förvärras under loppet av cirka två veckor. Hur länge kommer GBS-symtomen att pågå? De flesta kommer att ha symtom i ungefär två till fyra veckor, även om de ibland kan vara längre och kvarstå i månader.

De vanligaste symtomen på Guillain-Barrés syndrom är bland annat följande: (5)

Domningar och stickningar (beskrivna som stickande smärtor eller “pins och nålar”), som vanligtvis börjar i fingrarna eller tårna.

Muskelsvaghet, särskilt i benen och underkroppen först, som kan sprida sig till överkroppen.

Trötthet.

Svårigheter att gå eller klättra.

Smärta i nedre delen av ryggen, som ibland är svår.

Svårigheter med ögonrörelser.

Svårigheter att göra ansiktsuttryck, tala, tugga och svälja.

Svårigheter med blåsstyrning och tarmfunktioner, vilket orsakar GI-problem som förstoppning och förändringar i urinfrekvensen.

Snabb hjärtfrekvens (även kallad takykardi).

Lågt eller högt blodtryck

Svettningsproblem.
Om Guillain-Barrés syndrom blir allvarligt kan komplikationer och akuta symtom uppstå. Dessa kan omfatta följande: (6)

Domningar och stickningar i hela kroppen.

Andningssvårigheter.

Intensiv smärta

Muskelsvaghet som utvecklas till förlamning och förlust av muskel-/motorisk kontroll.

Blodproppar

Trycksår

Permanenta funktionshinder/funktionsnedsättningar, vilket förekommer i cirka 15-20 procent av GBS-fallen.
Kan man dö av GBS-sjukdomen? Det är ovanligt att GBS är dödligt, men det är möjligt. Vissa personer med allvarliga komplikationer kan dö på grund av pågående luftvägsinfektion eller hjärtinfarkt.

Beroende på hur allvarlig någons GBS är kan sjukdomen ibland betraktas som en medicinsk nödsituation och ett livshotande tillstånd. Att ha GBS kan kräva sjukhusvistelse för att patienten ska få akut andningshjälp om hen har svårt att andas. Vissa patienter behöver också långvarig rehabilitering för att åter lära sig att utföra vardagliga uppgifter som kräver kontroll
över deras muskler. Ungefär 3 procent av de personer som har GBS får ett återfall efter att ha blivit friska.

Guillain-Barrés syndrom: Orsaker och riskfaktorer

Det är fortfarande inte helt känt vad som orsakar Guillain-Barrés syndrom, även om infektioner som påverkar lungorna och matsmältningsorganen är vanliga hos många personer med GBS. Man uppskattar att cirka 60 procent av personer med GBS har en infektion innan de utvecklar sjukdomen.

Det finns fortfarande mer att lära sig om varför vissa personer med infektioner – särskilt infektioner i lungorna/GI-tarmkanalen – utvecklar GBS och varför andra inte gör det. Även om vissa riskfaktorer har identifierats finns det i ett stort antal fall ingen identifierbar utlösare eller orsak till sjukdomen.
För närvarande tror man att de vanligaste orsakerna/riskfaktorerna till Guillain-Barrés syndrom är: (7)

Historia av en infektion, till exempel en luftvägsinfektion, maginfluensa eller infektioner orsakade av den bakterie som kallas campylobacter. Denna bakterie finns ofta i råa eller otillräckligt tillagade livsmedel, särskilt kyckling/fjäderfä. Infektioner/sjukdomar som har kopplats till GBS är bland annat: cytomegalovirus, Epstein-Barr-virus, hepatit A, B, C och E, hiv/aids och mykoplasma pneumoni.

Att nyligen ha genomgått en operation (anses vara en sällsynt orsak).

Guillain-Barrés syndrom

Nyligen fått vaccin mot influensa (influensa) (anses vara en sällsynt orsak).

Under de senaste åren, historia av zikavirus, ett virus som överförs av vissa myggor och som kan leda till komplikationer inklusive fosterskador.

Historia av Hodgkins lymfom.

Att vara man, eftersom män tenderar att utveckla GBS oftare än kvinnor.

Att vara en ung vuxen.

Förebyggande åtgärder

Att förebygga virus/infektioner som potentiellt kan leda till GBS är mycket viktigt, med tanke på att det inte finns något riktigt botemedel mot sjukdomen när den väl har utvecklats. Nedan finns tips för att förebygga sjukdomar som ibland kan utvecklas till allvarligare inflammatoriska tillstånd:

Kontrollera resevarningar – Vissa virus, till exempel zika, överförs endast i vissa delar av världen. Du kan minska dina chanser att smittas av vissa virus genom att undvika resor i högriskområden. Kontrollera CDC:s uppdaterade webbsida för resevarningar för de senaste varningarna.

Använd insektsmedel – Repellenter kan hjälpa till att hålla myggbett, fästingar och andra insektsbett borta. Citronellaolja används också ibland för att bekämpa myggor. Du kan också bära ljusa, långärmade skjortor och långbyxor när du är utomhus i högriskområden för att minska risken för ett bett.

Utöva säker sex – Begränsa antalet sexpartners du har. Använd alltid kondom för att skydda dig mot vissa infektioner/virus, inklusive hepatit.

Ät inte rått eller otillräckligt tillagat kött – Rått kött och rå fisk är mer benägna att bära på farliga bakterier som kan leda till sjukdomar eller parasiter. Tillaga kött ordentligt, tvätta händerna när du hanterar rått kött och tvätta därefter alla ytor och all utrustning som du använder vid tillagningen.
Naturliga sätt att hantera symptomen

Fysioterapi och rörelse
Enligt en rapport som publicerades i tidskriften Neurohospitalist är “Fysioterapi för GBS som inneliggande patient och som fortsätter vid utskrivning förknippad med bättre resultat och rekommenderas för alla utom de lindrigaste fallen”. (9)
Fysioterapi rekommenderas vanligtvis för att hjälpa till att återfå styrka, muskelkontroll, god hållning och flexibilitet. Fysioterapi bör inledas så snart som möjligt för bästa resultat. Genom att arbeta med en sjukgymnast kan patienterna gradvis återfå kontrollen över sina lemmar efter svaghet eller förlamning. Det minskar också riskerna i samband med immobilitet som många patienter med GBS upplever – till exempel nervkompression, hudsår, känselförlust och kontrakturer.

En utbildad terapeut kan vägleda patienten att försiktigt inta vissa kroppspositioner, att använda lämpliga stöd och att manövrera sig genom frekventa positionsbyten. Om en patient har symtom som svårigheter att stänga ögonen, svaghet i ansiktet eller problem med att svälja, kommer man att göra övningar för att hjälpa till att återfå kontrollen över dessa rörelser. Andra försiktighetsåtgärder kan också användas, t.ex. tillägg av konstgjorda tårar, smörjmedel, ögonlockstejpning eller skyddande ögonkupoler.

Naturliga smärtlindringsmedel
Smärta drabbar mellan 55 procent och 89 procent av GBS-patienterna och orsakar ibland svår ångest och immobilitet. Smärtan försvinner vanligtvis efter att patienten har återhämtat sig, men för vissa kan den kvarstå i månader eller år efteråt.
Smärtbehandlingen beror på förekomsten och svårighetsgraden av symtomen.
Om smärtan är lindrig eller måttlig kan naturliga smärtstillande medel hjälpa, bland annat:

Lavendel och pepparmint eterisk olja. Prova att lägga några droppar pepparmint- eller lavendelolja i händerna och gnugga sedan blandningen på pannan, tinningarna, nacken, ländryggen eller andra ömma områden. Du kan också späda ut några droppar genom att blanda de eteriska oljorna med mandel-, grapefrö- eller kokosolja. Kombinationen pepparmynta-lavendel är också ett team för att minska muskelsmärta. Det här praktiska receptet på hemlagad muskelmassage hjälper också till att lindra ömma muskler.

Epsom-salt. Att blötlägga sig i ett bad med epsom-salt och varmt vatten kan hjälpa till att slappna av i spända, smärtsamma muskler.

Mjuk stretching. Så länge det inte är särskilt smärtsamt att sträcka ut ömma muskler kan du prova en skumrulle och mjuka rörelser för att massera spända områden och förbättra cirkulationen.

Behandling av GI-problem inklusive förstoppning och viktminskning
Förstoppning, förändringar i avföringens frekvens eller utseende, uppblåsthet, magsmärtor och andra GI-problem kan orsakas av GBS. Beroende på hur allvarliga någons symtom är kan de behöva behandlas med gastrisk dekompression, motilitetsmedel och eventuellt parental nutrition (intravenös matning, en metod som används för att få in näring i patientens vener).
Några sätt som du kan hjälpa till att stödja ditt matsmältningssystem under återhämtningen är bland annat:

Undvik mediciner som förvärrar förstoppning, inklusive opiatmediciner.

Dricka mycket vatten och vätska för att förhindra uttorkning.

Använda naturliga laxermedel om förstoppning är ett problem, till exempel: linfrön och chiafrön, psylliumskals, ricinoljeinpackningar, katrinplommon och dadlar, aloe vera, gröna bladgrönsaker, kokosvatten och probiotiska livsmedel (som kefir, kombucha, surkål, kimchi och probiotisk yoghurt).

Om snabb viktnedgång börjar ske på grund av aptitlöshet eller andra komplikationer som buksmärtor bör åtgärder vidtas för att förhindra undernäring. Otillräcklig näring är förknippad med ökad risk för vätske- och elektrolytavvikelser, sår och infektioner. Näringsstöd bör påbörjas så snabbt som möjligt. Det rekommenderas att patienter som har att göra med viktnedgång försöker äta en proteinrik kost och ytterligare 30 procent av den normala mängden kalorier som de konsumerar tills vikten stabiliseras (till exempel 2 600 kalorier i stället för 2 000 för att främja viktuppgång).
Högriskpatienter måste också övervakas noga för att kontrollera hydreringsstatus, vikt, vitala proteiner och kvävebalans. Allt detta kan inträffa om GI-symtomen är allvarliga och patientens näringsstatus är äventyrad.

Hantering av blodproppar, blodtrycksförändringar och andra kardiovaskulära symtom
Målet med naturliga metoder för att hantera GBS-relaterade symtom som oregelbundna hjärtslag, blodtrycksförändringar och blodproppar är att stödja den allmänna hjärthälsan och förebygga komplikationer, till exempel en hjärtattack. Hos GBS-patienter som löper störst risk för komplikationer är behandling på intensivvårdsavdelningen vanligtvis nödvändig. Dessa patienter kommer att behöva övervakas noga för tecken på hjärtkomplikationer, inklusive sepsis, lungemboli eller hjärtsvikt.
För dem med mild eller måttlig GBS kan naturliga sätt att hantera symtom, undvika utlösande faktorer och förebygga

komplikationer vara följande:

Äta en hjärthälsosam kost. Detta inkluderar mycket grönsaker och frukt, rena proteiner och hälsosamma fetter som olivolja, nötter, frön och avokado. Se till att fokusera på att äta helande livsmedel, vilket inkluderar mörka bladgrönsaker, färgglada grönsaker (som gul squash, röd paprika och lila aubergine), frukter, baljväxter, fullkorn (som havregrynsgröt och brunt ris) och omega-3-livsmedel (som vildfångad lax, valnötter, linfrön och gräsbetat nötkött).

Inflammatoriska, bearbetade livsmedel – t.ex. sådana som innehåller tillsatt socker, mycket natrium, raffinerade spannmål och bearbetade vegetabiliska oljor – bör begränsas eller undvikas.

Undvik energidrycker, koffein och alkohol.

Undvik att ta vissa mediciner (tala med din läkare om detta), röka eller använda tobak och fritidsdroger. Vissa mediciner kan öka risken för blodproppar, till exempel hormonersättningsmediciner (som vanligtvis används av kvinnor i eller efter klimakteriet), p-piller och mediciner som tas för att kontrollera blodtrycket.

Hantera stress och ångest, t.ex. med meditation, tupplurar/vila, bön, lätt motion eller rörelse, akupunktur, massage, användning av eteriska oljor som lavendel eller helichrysum, läsning eller vistelse i naturen.

Ta regelbundna pauser när du har suttit under en längre tid. Försök att röra på dig och stretcha under dagen för att förhindra att dina lemmar stelnar.

Ta nyttiga kosttillskott, till exempel omega-3-fettsyror, gurkmeja, vitlök och en multivitamin (det är bäst att få läkarens råd om kosttillskott, särskilt om du tar andra mediciner).

Försiktighetsåtgärder
Om du misstänker att du kan ha Guillain-Barrés syndrom ska du alltid uppsöka din läkare omedelbart, eller akutmottagningen om symtomen blir allvarliga. Ju tidigare du behandlar sjukdomen desto bättre, så vänta inte på att symtomen blir värre. Symtom att hålla utkik efter är bland annat: stickningar och domningar som sprider sig, oförklarlig svaghet som sprider sig, andningssvårigheter och känslan av att du kvävs.

Leave a Comment

Scroll to Top