Valerianrot kan hjälpa mot sömnlöshet, ångest och högt blodtryck

Fördelar med Valerianrot

Valerianrot kan hjälpa mot sömnlöshet, ångest och högt blodtryck

Valerianrot kommer från valerian (Valeriana officinalis), en flerårig blommande växt från familjen Valerianaceae. Växten har sött doftande rosa eller vita blommor som blommar på sommaren.

Valerianen (ofta felstavad “valarian”) kommer ursprungligen från Europa och delar av Asien, och den växer numera även i Nordamerika. Den har blivit en vanligt förekommande ört för bättre sömnkvalitet i USA, tillsatt i teer och kosttillskott.

Valerianrot innehåller flyktiga oljor, inklusive valerensyror, mindre flyktiga sesquiterpener och valepotriater (estrar av kortkedjiga fettsyror). Dessa aktiva beståndsdelar är sannolikt ansvariga för valerianrotens förmåga att ge en lugnande och stärkande effekt på kroppens centrala nervsystem.

Namnet på örten kommer från det personliga namnet “Valeria” och det latinska verbet “valere” (att vara stark, frisk).

Valerianen har använts som medicinalväxt åtminstone sedan det antika Greklands och Roms tid. Hippokrates beskrev dess egenskaper och Galen skrev senare ut den som ett medel mot sömnlöshet.

Den användes också som ett tidigt epilepsimedel fram till omkring 1800-talet. Forskare fann att isovalerinsyra, en kemikalie som finns i valerian, kan förebygga kramper, vilket liknar effekterna av det kramplösande läkemedlet valproinsyra.

Fördelar med Valerianrot

1. Hjälper naturligt till att sova

Studier visar att valerian minskar tiden det tar att somna och förbättrar sömnkvaliteten, så om du inte kan sova kan det vara precis vad du söker. Till skillnad från många receptbelagda sömnmediciner har valerian färre biverkningar och det är mycket mindre troligt att den resulterar i sömnighet på morgonen.

I en dubbelblind studie utförd av Foellinge Health Center i Sverige var effekterna av valerian på dålig sömn betydande. Av studiedeltagarna rapporterade 44 procent perfekt sömn medan 89 procent rapporterade förbättrad sömn när de tog valerianarot. Dessutom observerades inga biverkningar för denna grupp.

Valerianrot kombineras ofta med andra lugnande örter, såsom humle (Humulus lupulus) och citronmeliss (Melissa officinalis), för att behandla sömnstörningar. En studie på barn med mindre sömnproblem som publicerades i Phytomedicine visade att 81 procent av dem som tog en örtkombination av valerian och citronmeliss rapporterade att de sov mycket bättre än de som tog placebo.

Hur hjälper valerianroten dig att sova så bra? Baldrian innehåller en kemikalie som kallas linarin, som har visat sig ha lugnande effekter.

Valerianextrakt kan orsaka sedering genom att öka hjärnans nivå av gamma-aminosmörsyra (GABA). GABA är en hämmande neurotransmittor i det centrala nervsystemet. I tillräckligt stora mängder kan det orsaka en lugnande effekt och lugna nervaktiviteten.

Resultat från en in vitro-studie tyder på att valerianextrakt kan få GABA att frigöras från hjärnans nervändar och sedan blockera GABA från att tas tillbaka till nervcellerna. Dessutom hämmar valerianens valerensyra ett enzym som förstör GABA, ett annat sätt som valerian kan förbättra dina GABA-nivåer och främja en god natts sömn.

2. Lugnar ångest

Forskare har funnit att valerianroten, specifikt valeransyra, ökar mängden GABA genom GABA-receptorer.

Läkemedel som alprazolam (Xanax) och diazepam (Valium) fungerar också genom att öka mängden GABA i hjärnan. Valerinsyra, valerinsyra och valerenol som finns i valerianrotextrakt fungerar som ångestdämpande medel.

Det är ganska häpnadsväckande att ett växtbaserat botemedel som valerianrot kan ha samma ångestdämpande effekter som receptbelagda läkemedel utan de negativa effekterna av psykofarmaka. Om du tar andra lugnande mediciner eller antidepressiva medel (t.ex. tricykliska antidepressiva medel, som amitriptylin, eller tetracykliska antidepressiva medel) ska du inte ta valerian samtidigt.

3. Sänker blodtrycket

Nu när du vet att valerianarot kan vara så lugnande för sinnet och kroppen är det förmodligen inte förvånande att höra att den också kan bidra till att sänka blodtrycket, vilket förbättrar hjärtats hälsa. Samma aktiva komponenter som bidrar till valerians effekter för ångesthantering och rastlöshet kan också hjälpa kroppen att korrekt reglera sitt blodtryck.

Högt blodtryck är något du definitivt vill undvika eftersom det ökar risken för stroke och hjärtattack, och hjärtsjukdomar är ett stort hälsoproblem i USA.

Studier visar att tillskott av valerianrot kan hjälpa till att naturligt sänka blodtrycket och hålla det på en hälsosam nivå, vilket har en direkt positiv inverkan på din hjärthälsa.

4. Lindrar menstruationskramper

Den avslappnande karaktären hos valerianroten kan göra den till ett smart val för naturlig lindring av menstruationskramper. Den kan minska svårighetsgraden och obehaget av menstruationskramper, vilket är ett vanligt problem för kvinnor som varje månad lider av PMS.

Hur exakt kan valerianrot hjälpa till? Det är ett naturligt lugnande och antispasmodiskt medel, vilket innebär att det undertrycker muskelspasmer och fungerar som en naturlig muskelavslappnande medel.

Kosttillskott med valerianrot kan effektivt lugna de kraftiga sammandragningar av livmodermuskulaturen som orsakar den fruktansvärda smärta som många kvinnor upplever under menstruationen, vilket en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie från Islamic Azad University i Iran visade.

Fördelar med Valerianrot

5. Förbättrar stresshanteringen

Genom att minska ångest och förbättra längden och kvaliteten på sömnen kan valerianroten bidra avsevärt till den dagliga stresshanteringen. Kronisk stress, ett annat stort problem bland vuxna i USA, kan påverka många delar av din hälsa, inklusive sömnkvalitet och immunförsvarets hälsa.

Genom att förbättra GABA-nivåerna gör valerianen det lättare för både kropp och själ att slappna av. Det är ett utmärkt naturligt sätt att hjälpa till att hålla kortisolnivåerna nere och förbättra din livskvalitet.

Vidare har valerianarot visat sig undertrycka både fysisk och psykologisk stress genom att hjälpa till att upprätthålla nivåerna av serotonin, en neurotransmittor som hjälper till att reglera humöret, enligt forskning som publicerats i BMC Complementary and Alternative Medicine.

6. Kan bekämpa bröstcancer

Även om det behövs mer bevis finns det studier som tyder på att valerinsyra kan hämma tillväxten av bröstcancerceller. En studie från 2021 som publicerades i Scientific Reports visade att valerianextrakt minskade spridningen av bröstcancerceller, och valerinsyra var förknippad med bröstcancercellers migration och kolonibildning.

Fördelar med Valerianrot

Melatonin är ett hormon som tillverkas i tallkottkörteln och som är starkt korrelerat med kroppens sömn- och vakencykel. När solen går ner och mörkret inträder “slås pinealkörteln på” av den suprachiasmatiska kärnan och börjar aktivt producera melatonin, som släpps ut i blodet.

Vanligtvis sker detta omkring kl. 21.00. Som ett resultat stiger melatoninnivåerna i blodet kraftigt och du börjar känna dig mindre alert, vilket gör sömnen mer inbjudande.

Melatoninnivåerna i blodet förblir förhöjda i cirka 12 timmar – hela natten – innan ljuset av en ny dag då de sjunker tillbaka till låga nivåer på dagtid vid cirka 9.00. Nivåer av melatonin på dagtid är knappt påvisbara, och låga melatoninnivåer är kopplade till sömnstörningar som sömnlöshet.

Valerian är en lugnande ört som har använts i århundraden för behandling av sömnstörningar. Eftersom valerian ökar GABA-nivåerna i hjärnan bidrar den till att minska hjärnaktiviteten och gör det möjligt för användarna att somna lättare, vilket förbättrar den allmänna sömnkvaliteten.

Valerianrot Risker och biverkningar

Även om valerianarot i allmänhet anses vara säker kan biverkningar som huvudvärk, yrsel eller magproblem förekomma. Ibland kan människor få en reaktion på valerian är motsatsen till vad de ville uppnå – att känna sig orolig och rastlös i stället för lugn och sömnig.

De flesta studier visar inga skadliga effekter på fertilitet eller fosterutveckling, men mer forskning behövs. Rådgör med din läkare innan du tar valerianarot om du är gravid eller ammar. Du bör också tala med en läkare innan du ger valerianrot till barn.

För majoriteten av människor verkar valerianroten inte orsaka någon form av beroende. Den orsakar inte heller abstinenssymtom för de flesta människor.

Det finns dock några få rapporter om abstinenssymtom när valerian har använts under mycket långa perioder. Om du vill sluta ta valerian efter en längre tid bör du för säkerhets skull sänka din dos gradvis i stället för att sluta på en gång.

Eftersom det kan göra dig sömnig ska du inte ta valerianarottillskott innan du kör bil, använder tunga maskiner eller utför någon aktivitet som kräver vakenhet. Om du har en leversjukdom ska du undvika att ta valerianus.

Valerianrot kan öka effekterna av andra sömnmedel så det rekommenderas inte att kombinera det med andra sömnmedel. Den bör inte heller kombineras med depressiva medel, såsom alkohol, bensodiazepiner och narkotika, eftersom valerian kan öka den lugnande effekten av depressiva medel.

Valeriana kan också interferera med vissa receptbelagda mediciner, och den kan interagera med eller öka effekterna av andra naturliga kosttillskott, som johannesört, kava och melatonin.

Kontrollera med din läkare innan du tar valerian om du har några kroniska hälsoproblem, och även för att kontrollera om valerian kommer eller inte kommer att interagera med några av dina andra nuvarande mediciner eller kosttillskott.

Leave a Comment

Scroll to Top