Alfa Liponsyra gynnar insulinkänsligheten

Alfa Liponsyra gynnar insulinkänsligheten

Alfa-liponsyra (även kallad liponsyra eller tiokinsyra) är en organisk svavelförening som finns i kroppen och även syntetiseras av växter och djur. Den finns i varje cell i kroppen och hjälper till att omvandla glukos till “bränsle” som kroppen kan använda som energi.

Är det “viktigt” att du intar en viss dos alfaliponsyra varje dag? Inte precis, vilket är anledningen till att det inte anses vara ett “viktigt näringsämne”.

Även om vi kan skapa en del av det på egen hand utan kosttillskott eller externa livsmedelskällor, kan en antioxidantrik kost och eventuellt ALA-tillskott öka den mängd som cirkulerar i kroppen. Studier visar att detta kan ha långtgående fördelar.

ALA:s mest värdefulla roll i kroppen är att bekämpa effekterna av fria radikaler, som är farliga kemiska biprodukter som bildas under oxidationsprocessen. I våra celler omvandlas ALA till dihydroliponsyra, som har skyddseffekter över normala cellreaktioner, t.ex. de som är involverade i metaboliska funktioner och neuronsignalering.

Liksom andra antioxidanter kan alfaliponsyra bidra till att bromsa cellskador som är en av grundorsakerna till sjukdomar. Den fungerar också i kroppen för att återställa viktiga vitaminnivåer, som vitamin E och vitamin C, och fungerar som en kofaktor för flera viktiga mitokondriella enzymer. Dessutom hjälper det kroppen att smälta och utnyttja kolhydratmolekyler.

Något som gör ALA unikt är att det är både vatten- och fettlösligt, till skillnad från andra näringsämnen (som B-vitaminer eller vitamin A, C, D eller E). Detta innebär att det kan absorberas ordentligt oavsett vilka typer av livsmedel du äter, och det kan användas i nästan alla delar av kroppen.

Observera: Alfaliponsyra är inte samma sak som alfalinolensyra, en typ av omega-3-fettsyra. Båda kallas ibland ALA, vilket kan vara förvirrande, men det är två olika näringsämnen med olika roller i kroppen.

Fördelar med Alfa Liponsyra

1. Har antiinflammatoriska och antioxidativa effekter

Eftersom den fungerar som en motgift mot oxidativ stress och inflammation verkar alfaliponsyra motverka skador på blodkärl, hjärnan, neuroner och organ som hjärta och lever.

En låg andel antioxidanter i allmänhet kan påskynda åldrandeprocessen och leda till symptom som försvagat immunförsvar, minskad muskelmassa, hjärt- och kärlproblem och minnesproblem.

Det finns vissa bevis för att ALA fungerar som en “tungmetallkeleator” som binder till metaller (även kallade “toxiner”) i kroppen, inklusive kvicksilver, arsenik, järn och andra former av fria radikaler som kommer in i blodet via vatten, luft, kemiska produkter och livsmedel.

Slutligen kan alfaliponsyra öka kroppens användning av en mycket viktig antioxidant som kallas glutation.

Alfa Liponsyra gynnar insulinkänsligheten

2. Bekämpar diabetes och diabeteskomplikationer

Alfa-liponsyra kan skydda celler och neuroner som är involverade i hormonproduktionen, vilket ger skydd mot typ 2-diabetes.

Tillskott av alfaliponsyra verkar bidra till att förbättra insulinkänsligheten och kan också ge skydd mot metaboliskt syndrom – en term som används för att beskriva en rad tillstånd som högt blodtryck, kolesterol och kroppsvikt. Vissa bevis visar också att det kan hjälpa till att sänka blodsockernivåerna.

En systematisk översikt och metaanalys från 2012, tillsammans med en kontrollerad klinisk studie från 2013, visade att ALA är ett effektivt läkemedel för behandling av diabetisk neuropati, som drabbar cirka 50 procent av alla diabetiker. Diabetisk neuropati (nervskada) orsakar symtom som stickningar, domningar och sveda i lemmarna. Cirka 300-600 milligram per dag i intravenös form har visat sig vara fördelaktigt.

ALA används också för att lindra andra komplikationer och symtom på typ 2-diabetes, t.ex. kardiovaskulära problem, ögonrelaterade störningar, smärta och svullnad. Därför bör det ingå i varje dietplan för diabetiker för att behandla denna vanliga sjukdom.

De flesta studier visar att höga doser ALA i IV-form är effektivare än att äta ALA-rika livsmedel.

Enligt en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie kan ALA också hjälpa till att hantera idiopatisk smärta (smärta av okänt ursprung) hos personer utan diabetes.

En stor fördel med alfalipolysyratillskott för diabetiker är den minskade risken för neuropatiska komplikationer som påverkar hjärtat, eftersom cirka 25 procent av personer med diabetes utvecklar kardiovaskulär autonom neuropati (CAN). CAN kännetecknas av minskad variabilitet i hjärtfrekvensen och är förknippat med en ökad risk för dödlighet hos personer med diabetes.

3. Bevarar ögonhälsan

Oxidativ stress kan skada nerverna i ögonen och orsaka synproblem, särskilt hos personer med diabetes eller äldre vuxna. Alfa-liponsyra används för att hjälpa till att kontrollera symtomen på ögonrelaterade sjukdomar, inklusive synförlust, makuladegeneration, näthinneskador, grå starr, glaukom och Wilsons sjukdom.

Resultat från vissa studier visar att långvarig användning av ALA kan stoppa oxidativa skador som kan leda till modifierat DNA i näthinnan. När människor åldras blir synen mycket mer nedsatt, vilket är anledningen till att det är viktigt att äta en näringsrik kost i god tid före ålderdomen för att förhindra degeneration av ögonvävnad eller synförlust i ett tidigt skede.

4. Hjälper till att förebygga minnesförlust och kognitiv nedgång

Vi vet att en antiinflammatorisk kost fylld med olika färgglada “hjärnmat” hjälper till att skydda minnet. Vissa hälsovårdare använder tillskott av alfaliponsyra för att ytterligare hjälpa till att förhindra att deras patienter drabbas av neuronskador, minnesförlust, motorisk nedsättning och förändringar i kognitiv funktion på grund av dess antioxidativa aktivitet.

ALA verkar lätt ta sig in i hjärnan genom att passera blod-hjärnbarriären, där det kan skydda känslig hjärn- och nervvävnad. Det används också för att förebygga stroke och andra hjärnproblem, inklusive demens hos äldre vuxna.

Nya experiment med råttor har visat att ALA kan bidra till att vända skador i åldrande celler i hjärnan, förbättra prestanda i minnesuppgifter, minska oxidativa skador och förbättra mitokondriernas funktion, även om vi fortfarande inte vet hur väl dessa fördelar kan tillämpas på åldrande människor.

5. Hjälper till att öka glutationen

Glutathion anses av många experter vara “huvudantioxidanten”, eftersom den är avgörande för immunitet, cellulär hälsa och förebyggande av sjukdomar.

En randomiserad, kontrollerad studie visade att 300-1 200 milligram alfaliponsyra bidrar till att öka glutationens förmåga att reglera kroppens immunförsvar. Detta kan hjälpa till att bekämpa sjukdomar som typ 2-diabetes/insulinresistens och till och med hiv/aids.

En annan metaanalys visade att tillskott gjorde en betydande skillnad när det gällde att öka glutationnivåerna, även om detta inte nödvändigtvis ledde till skydd mot utveckling av sjukdomar.

Hos vuxna tycks tillskott av alfaliponsyra också ha en positiv inverkan på patienter med immunbristsyndrom och allvarliga virus. Det gör det genom att återställa de totala glutationnivåerna i blodet och förbättra lymfocyternas funktionella reaktivitet mot T-cellsmitogener. (Dessa är celler i immunsystemet som bekämpar patogener).

6. Kan hjälpa till att skydda huden från skador

När det gäller att bekämpa fysiska tecken på åldrande på huden har vissa studier visat att krämer för lokal behandling som innehåller 5 procent alfaliponsyra kan hjälpa till att minska fina linjer som orsakats av exponering för solen. ALA anses fungera som ett anti-aging ämne eftersom det hjälper till att återställa hudvävnader och epidermal struktur samtidigt som det bekämpar fria radikaler.

I en placebokontrollerad klinisk studie från 2017 drogs slutsatsen att “5% Cubosomal ALA är en effektiv och säker metod för att förbättra åldrande ansikte”. När vuxna kvinnor applicerade en ALA-behandling på ena sidan av ansiktet i sex månader upplevde majoriteten betydande förbättringar, inklusive ökad epidermal tjocklek, vilket bidrar till hudens textur och ton.

7. Stödjer en hälsosam ämnesomsättning, kroppsvikt och energinivåer

På grund av dess förmåga att hjälpa till att omvandla livsmedel till näringsämnen kan ALA bidra till att öka energimetabolismen, vilket är anledningen till att vissa idrottare använder ALA-tillskott för att förbättra sin fysiska prestation.

En metaanalys av placebokontrollerade studier från 2020 visade också att ALA-behandling avsevärt minskade BMI och kroppsvikt och kan skydda mot fetma. På samma sätt visade en dubbelblind, placebokontrollerad studie från 2017 att oral administrering av ALA (1 200 mg/dag) under åtta veckor framkallade en lätt viktminskning tillsammans med en minskning av midjeomkretsen.

Risker och biverkningar

Vilka är biverkningarna av att ta alfaliponsyra? Biverkningar av ALA i tillskottsform är i allmänhet sällsynta, men för vissa personer kan de omfatta:

  • sömnlöshet
  • utmattning
  • diarré
  • hudutslag
  • lågt blodsocker (särskilt hos personer med diabetes eller lågt blodsocker som tar mediciner)

Tillskott av alfaliponsyra har inte studerats på barn, gravida kvinnor eller ammande, så just nu är de endast avsedda för vuxna.

Leave a Comment

Scroll to Top