Fördelar med ginseng: Mindre stress och bättre hjärnfunktion

Fördelar med ginseng

Ginseng användes ursprungligen som örtmedicin i det gamla Kina. Det finns till och med skriftliga uppteckningar om dess egenskaper som går tillbaka till omkring 100 e.Kr.

På 1500-talet var den så populär att kontrollen över ginsengfälten blev ett problem. I dag saluförs den i över 35 länder och försäljningen överstiger 2 miljarder dollar, varav hälften kommer från Sydkorea.

Men det är inte allt. År 2027 förväntas den globala marknaden nå 12,6 miljarder dollar enligt prognoser.

Det finns 11 arter av ginseng, alla tillhör släktet Panax i familjen Araliaceae. Det botaniska namnet Panax betyder “alla läker” på grekiska.

Namnet “ginseng” används både för amerikansk ginseng (Panax quinquefolius) och asiatisk eller koreansk ginseng (Panax ginseng). Den äkta ginsengplantan tillhör endast Panax-släktet, så andra arter, såsom sibirisk ginseng och kronprinsginseng, har distinkt olika funktioner.

De unika och fördelaktiga föreningarna i Panax-arten kallas ginsenosider, och de är för närvarande föremål för klinisk forskning för att undersöka deras potential för medicinsk användning. Både asiatisk och amerikansk ginseng innehåller ginsenosider, men de innehåller olika typer i olika mängder.

Forskningen har varierat, och vissa experter är ännu inte övertygade om att det finns tillräckligt med data för att ange ginsengs medicinska egenskaper – men i århundraden har människor trott på dess positiva föreningar och resultat.

Även om sorterna från Panax-familjen (asiatiska och amerikanska) är de enda “riktiga” typerna av ginseng på grund av deras höga halter av den aktiva ingrediensen ginsenosider, finns det andra adaptogena örter som har liknande egenskaper och som också är kända som släktingar till ginseng.

Här är en översikt över de olika typerna av ginseng som finns:

– Asiatisk ginseng: Panax ginseng, även känd som röd ginseng och koreansk ginseng, är klassikern och originalet som har varit känt i tusentals år. Den används ofta inom traditionell kinesisk medicin för dem som kämpar med lågt qi, kyla och yangbrist, vilket kan visa sig som trötthet. Denna form kan också hjälpa till med svaghet, utmattning, typ 2-diabetes, erektil dysfunktion och dåligt minne.

– Amerikansk ginseng: Panax quinquefolius växer i de norra delarna av Nordamerika, inklusive New York, Pennsylvania, Wisconsin och Ontario i Kanada. Den har visat sig kunna bekämpa depression, balansera blodsockret, stödja matsmältningsbesvär orsakade av ångest, förbättra fokus och stärka immunförsvaret. I jämförelse är den amerikanska sorten mildare än den asiatiska sorten men fortfarande mycket terapeutisk och används vanligtvis för att behandla yin-brist i stället för yang-brist.

– Sibirisk ginseng: Eleutherococcus senticosus växer vilt i Ryssland och Asien. Den är också känd som bara eleuthero och innehåller höga halter av eleutherosider, som har mycket liknande fördelar som ginsenosider som finns i panax-arter av ginseng. Studier visar att sibirisk ginseng kan öka VO2 max för att optimera den kardiovaskulära uthålligheten, förbättra tröttheten och stödja immuniteten.

– Indisk ginseng: Withania somnifera, även känd som ashwagandha, är en känd ört inom ayurvedisk medicin för att öka livslängden. Den har vissa liknande egenskaper som klassisk ginseng men har också många skillnader. Den kan tas mer långsiktigt och har visat sig bidra till att förbättra sköldkörtelhormonnivåerna (TSH, T3 och T4), lindra ångest, balansera kortisol, förbättra kolesterol, reglera blodsockret och förbättra konditionen.

– Brasiliansk ginseng: Pfaffia paniculata, även känd som suma-rot, växer i hela Sydamerikas regnskogar och betyder “för allt” på portugisiska på grund av dess olika fördelar. Suma-roten innehåller ecdysteron, som verkar stödja hälsosamma testosteronnivåer hos män och kvinnor och kan också stödja muskelhälsa, minska inflammation, bekämpa cancer, förbättra sexuell prestanda och öka uthålligheten.

Fördelar med ginseng

Ginseng innehåller olika farmakologiska komponenter, bland annat en serie tetracykliska triterpenoida saponiner (ginsenosider), polyacetylener, polyfenolföreningar och sura polysackarider. På grund av förekomsten av dessa växtföreningar har den följande fördelar:

1. Förbättrar humöret och minskar stress

I en kontrollerad studie som gjordes vid Brain Performance and Nutrition Research Centre i Storbritannien deltog 30 frivilliga som fick tre behandlingsomgångar med ginseng och placebo. Studien gjordes för att samla in data om ginsengs förmåga att förbättra humöret och den mentala funktionen.

Resultaten visade att 200 milligram ginseng i åtta dagar bromsade nedgången i humöret men fördröjde också deltagarnas svar på mental aritmetik. Dosen på 400 milligram förbättrade lugnet och den mentala aritmetiken under hela den åtta dagar långa behandlingen.

En annan studie som gjordes vid avdelningen för farmakologi vid Central Drug Research Institute testade effekterna av Panax ginseng på råttor med kronisk stress och fann att den “har betydande antistressegenskaper och kan användas för behandling av stressinducerade störningar”. Dosen Panax på 100 milligram minskade sårindex, binjurevikt och plasmaglukosnivåer – vilket gör det till ett kraftfullt medicinskt alternativ för kronisk stress och ett bra sätt att hantera sår och binjureutmattning.

2. Förbättrar hjärnans funktion

Ginseng stimulerar hjärncellerna och förbättrar koncentrationen och de kognitiva aktiviteterna. Bevis visar att om man tar Panax ginsengrot dagligen i 12 veckor kan man förbättra den mentala prestandan hos personer med Alzheimers sjukdom.

I en studie som gjordes vid avdelningen för neurologi vid Clinical Research Institute i Sydkorea undersöktes effekten av ginseng på den kognitiva prestandan hos patienter med Alzheimers sjukdom. Efter ginsengbehandling visade deltagarna förbättringar, och denna uppåtgående trend fortsatte i tre månader.

Fördelar med ginseng

Efter att behandlingen avbrutits sjönk förbättringarna till kontrollgruppens nivå.

Detta tyder på att ginseng kan fungera för att förbättra Alzheimers symtom och stödja kognitiv hälsa. Även om det behövs mer forskning i detta ämne har en preliminär studie visat att en kombination av amerikansk ginseng och ginkgo biloba kan gynna patienter med ADHD.

3. Har antiinflammatoriska egenskaper

En intressant studie som gjordes i Korea mätte de positiva effekterna av koreansk röd ginseng på barn efter kemoterapi eller stamcellstransplantation för avancerad cancer. Studien omfattade 19 patienter som fick 60 milligram koreansk röd ginseng dagligen under ett år.

Blodprover togs var sjätte månad, och som ett resultat av behandlingen minskade cytokinerna, eller små proteiner som ansvarar för att skicka signaler till hjärnan och reglera celltillväxten, snabbt. Det var en signifikant skillnad jämfört med kontrollgruppen.

Denna studie tyder på att koreansk röd ginseng har en stabiliserande effekt på de inflammatoriska cytokinerna hos barn med cancer efter kemoterapi.

En studie från 2011 som publicerades i American Journal of Chinese Medicine och som gjordes på råttor mätte också den effekt som koreansk röd ginseng har på inflammatoriska cytokiner. Efter att ha gett råttor 100 milligram koreanskt rött ginseng-extrakt i sju dagar visade det sig att det avsevärt minskade omfattningen av inflammationen och förbättrade de skador som redan hade uppstått i hjärnan.

En annan djurstudie mätte örtens antiinflammatoriska effekter.

Koreansk röd ginseng testades för sina antiallergiska egenskaper på 40 möss med allergisk rinit, en vanlig inflammatorisk sjukdom i de övre luftvägarna som vanligtvis ses hos barn och vuxna. De vanligaste symtomen är trängsel, klåda i näsan och nysningar.

I slutet av försöket minskade koreansk röd ginseng den allergiska inflammatoriska reaktionen i näsan hos mössen, vilket visar på örtens plats bland de bästa antiinflammatoriska livsmedlen.

4. Hjälper till med viktminskning

En annan överraskande fördel med ginseng är dess förmåga att fungera som en naturlig aptitdämpare. Den ökar också din ämnesomsättning och hjälper kroppen att bränna fett i snabbare takt.

I en studie som gjordes vid Tang Center for Herbal Medicine Research i Chicago mättes de antidiabetiska och anti-fetma effekter som Panax ginseng-bäret har på vuxna möss. Mössen injicerades med 150 milligram ginsengbärsextrakt per kilo kroppsvikt under 12 dagar.

På dag fem hade de möss som fick extraktet betydligt lägre fasteblodsockernivåer. Efter dag 12 ökade glukostoleransen hos mössen och de totala blodglukosnivåerna minskade med 53 procent.

5. Behandlar sexuell dysfunktion

Att ta pulveriserad koreansk röd ginseng verkar förbättra sexuell dysfunktion och erektil dysfunktion hos män. En systematisk översikt från 2008 inkluderade 28 randomiserade kliniska studier som utvärderade effekten av röd ginseng för behandling av erektil dysfunktion.

Genomgången gav suggestiva bevis för användningen av örten, men forskarna anser att det krävs mer rigorösa studier för att kunna dra definitiva slutsatser.

Av de 28 granskade studierna rapporterade sex stycken en förbättring av erektilfunktionen vid användning av röd ginseng jämfört med placebokontroll. Fyra studier testade effekterna av röd ginseng för sexuell funktion med hjälp av frågeformulär jämfört med placebo, och alla studier rapporterade positiva effekter.

Forskning som gjordes 2002 vid avdelningen för fysiologi vid Southern Illinois Universitys School of Medicine visar att ginsengs ginsenosidkomponenter underlättar erektion av penis genom att direkt inducera vasodilatation och avslappning av den erektila vävnaden. Det är frisättningen av kväveoxid från endotelceller och perivaskulära nerver som direkt påverkar den erektila vävnaden.

Universitetets forskning visar också att ginseng påverkar det centrala nervsystemet och förändrar avsevärt den aktivitet i hjärnan som underlättar hormonellt beteende och utsöndring.

6. Förbättrar lungornas funktion

Ginsengbehandling har avsevärt minskat lungbakterier, och studier med råttor har visat att det kan stoppa tillväxten av cystisk fibros, en vanlig lunginfektion. I en studie från 1997 fick råttor ginsenginjektioner, och efter två veckor visade den behandlade gruppen en betydligt förbättrad bakterieavgång från lungorna.

Forskning visar också att en annan fördel med ginseng är dess förmåga att behandla en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), som kännetecknas av kroniskt dåligt luftflöde som vanligtvis förvärras med tiden. Enligt forskningen tycks intag av Panax genom munnen förbättra lungfunktionen och vissa symtom på KOL.

7. Sänker blodsockernivåerna

Flera studier visar att amerikansk ginseng sänker blodsockernivåerna hos personer med typ 2-diabetes, vilket verkar för att förbättra diabetessymtomen.

En studie som gjordes vid Human Cognitive Neuroscience Unit i Storbritannien visade att Panax orsakar en minskning av blodsockernivåerna en timme efter intag av glukos, vilket bekräftar att ginseng har glukoreglerande egenskaper.

Ett av de främsta problemen med typ 2-diabetes är att kroppen inte reagerar tillräckligt bra på insulin. En annan studie visar att koreansk röd ginseng förbättrar insulinkänsligheten, vilket ytterligare förklarar örtens förmåga att bidra till att sänka blodsockernivåerna och hjälpa dem som kämpar med typ 2-diabetes.

8. Kan hjälpa till att bekämpa cancer

Forskning har visat att ginseng har kraftfulla egenskaper mot cancer på grund av sin förmåga att hämma tumörtillväxten. Även om det behövs mer forskning i detta ämne, drar rapporterna slutsatsen att förbättringarna av cellimmuniteten som involverar T-celler och NK-celler (naturliga mördarceller) – tillsammans med andra mekanismer som oxidativ stress, apoptos och angiogenes – ger denna ört sina cancerbekämpande egenskaper.

Vetenskapliga översikter anger att ginseng mildrar cancer genom antiinflammatoriska, antioxidativa och apoptotiska mekanismer för att påverka genuttrycket och stoppa tumörtillväxten.

Detta visar att denna ört kan fungera som ett naturligt cancerförebyggande medel. Ett antal studier har fokuserat på ginsengs särskilda effekt på kolorektalcancer eftersom ungefär en av 21 personer i USA kommer att få kolorektalcancer under sin livstid.

Forskare behandlade mänskliga kolorektalcancerceller med ångat ginsengbärsextrakt och fann att antiproliferationseffekterna var 98 procent för HCT-116 och 99 procent för SW-480-celler. När forskarna testade ångad amerikansk ginsengrot fann de resultat som var jämförbara med det ångade bärextraktet.

9. Stärker immunförsvaret

En annan väl utforskad fördel med ginseng är dess förmåga att stärka immunförsvaret – vilket hjälper kroppen att bekämpa infektioner och sjukdomar. Rötterna, stjälkarna och bladen har använts för att upprätthålla immunhomeostas och öka motståndskraften mot sjukdom eller infektion.

Flera kliniska studier har visat att amerikansk ginseng förbättrar prestanda hos celler som spelar en roll i immuniteten. Den reglerar varje typ av immuncell, inklusive makrofager, naturliga mördarceller, dendritiska celler, T-celler och B-celler.

Ginseng-extrakt producerar antimikrobiella föreningar som fungerar som en försvarsmekanism mot bakterie- och virusinfektioner. Studier visar att dess polyacetylenföreningar är effektiva mot bakterieinfektioner.

Forskning med möss visade att ginseng minskade antalet bakterier som fanns i mjälte, njurar och blod. Ginseng-extrakt skyddade också möss från septisk död på grund av inflammation.

Rapporter visar att denna ört också har hämmande effekter på tillväxten av många virus, inklusive influensa, HIV och rotavirus.

10. Lättar klimakteriebesvären

Plågsamma symtom, såsom värmevallningar, nattsvettningar, humörsvängningar, irritabilitet, ångest, depressiva symtom, vaginal torrhet, minskad sexlust, viktökning, sömnlöshet och tunnare hår, tenderar att följa med klimakteriet. Vissa bevis tyder på att ginseng kan bidra till att minska svårighetsgraden och förekomsten av dessa symtom som en del av en naturlig behandlingsplan för klimakteriet.

En systematisk genomgång av randomiserade kliniska studier visade att koreansk röd ginseng i tre olika studier hade effekt för att öka sexuell upphetsning hos kvinnor i klimakteriet, öka välbefinnandet och den allmänna hälsan samtidigt som depressiva symtom minskade och förbättra klimakteriesymtomen på Kupperman-indexet och Menopausal Rating Scale jämfört med placebogruppen. I en fjärde studie fann man ingen signifikant skillnad i frekvensen av värmevallningar mellan ginseng- och placebogruppen.

Ginseng risker, biverkningar och interaktioner

Biverkningarna av ginseng är i allmänhet milda hos friska vuxna. Det kan fungera som ett stimulerande medel hos vissa personer, så det kan orsaka nervositet och sömnlöshet (särskilt i stora doser).

Långvarig användning eller höga doser kan orsaka huvudvärk, yrsel och magont. Kvinnor som använder den regelbundet kan få menstruationsförändringar och vaginalblödning, och det har också förekommit en del rapporter om allergiska reaktioner mot örten.

Med tanke på bristen på bevis för dess säkerhet rekommenderas ginseng inte för barn eller kvinnor som är gravida eller ammar.

Denna ört kan påverka blodsockernivåerna, så personer som tar läkemedel mot diabetes bör inte använda den utan att först prata med sin vårdgivare. Den kan interagera med warfarin coumadin och vissa läkemedel mot depression.

Koffein kan också förstärka dess stimulerande effekter.

Det finns en viss oro för att Panax ökar symtomen på autoimmuna sjukdomar, som MS, lupus och reumatoid artrit, så patienter med dessa sjukdomar bör rådgöra med sina läkare innan och medan de tar detta tillskott. Det kan också störa blodkoagulationen och bör inte tas av personer med blödningstillstånd.

Personer som har genomgått organtransplantationer kanske inte vill ta det eftersom det kan öka risken för organavstötning.

Ginseng kan interagera med kvinnliga hormonkänsliga sjukdomar, såsom bröstcancer, livmodercancer, äggstockscancer, endometrios och livmoderfibroider, eftersom det har östrogenliknande effekter.

Det kan också interagera med följande mediciner:

– Läkemedel mot diabetes

– Blodförtunnande läkemedel (inklusive warfarin coumadin).

– Antidepressiva medel

– Antipsykotiska läkemedel

– Stimulantia

– Morfin

Forskning visar att överdriven användning kan leda till ginsengmissbrukssyndrom, vilket har förknippats med:

Leave a Comment

Scroll to Top