Serotonin: Varför du behöver det

Serotonin: Varför du behöver det

Serotonin är en typ av kemikalie som fungerar som en neurotransmittor, vilket innebär att den hjälper till att skicka signaler från ett område i hjärnan till ett annat. Det kemiska namnet på serotonin är 5-hydroxytryptamin, och det kallas ibland 5-HT. Som neurotransmittor kontrollerar den neurala aktiviteten och spelar en roll i ett stort antal neuropsykologiska processer.

Endast 2 procent av kroppens serotonin finns i hjärnan och 95 procent produceras i tarmen, där det modulerar hormonella, endokrina, autokrina och parakrina effekter. I hjärnan förekommer det naturligt i kroppen och fungerar som en neurotransmittor som skickar kemiska meddelanden eller signaler till hjärnan för att reglera motorik, smärtuppfattning och aptit. Den modulerar också olika biologiska processer, bland annat kardiovaskulär funktion, energibalans, matsmältningsfunktion och humörreglering.

Det är en biprodukt av tryptofan, en essentiell aminosyra som är känd för sin förmåga att reglera humöret och balansera hormoner naturligt. Tryptofan omvandlas till serotonin i hjärnan och bidrar till att göra andra essentiella aminosyror tillgängliga för att hjälpa till att kontrollera ditt humör och minska din produktion av stresshormoner.

Serotonin vs. Dopamin

Vad är serotoninets och dopaminets funktion? Båda är neurotransmittorer som spelar en roll vid depression. Serotonin fungerar som en humörreglerare och spelar också en roll i många andra kroppsprocesser, som matsmältning och sömn. Dopamin är kopplat till det som kallas “nöjescentret” i hjärnan. Din kropp får en kick av dopamin när du blir belönad, men låga nivåer av dopamin kan leda till låg motivation och känslor av hjälplöshet.

Den stora skillnaden är hur de två neurotransmittorerna påverkar ditt humör. Dopamin frisätts efter lustfyllda upplevelser och förändrar din motivation och ditt intresse, medan serotonin påverkar hur du bearbetar känslor. För optimal hälsa måste vi hålla båda nivåerna i balans.

Relation till psykisk hälsa och depression

Serotonin överför signaler mellan våra nervceller, vilket ger det förmågan att ändra hjärnfunktioner som påverkar vårt humör och vår sömn. Serotonin mot depression har varit föremål för många kliniska och prekliniska studier under årens lopp. Forskarna vet att kemikalien signalerar många receptorer i alla hjärnregioner hos människor, men de exakta mekanismerna för serotonin som antidepressivt medel utforskas fortfarande.

Forskning vid Columbia University visar att även om majoriteten av de 15 kända receptorerna för serotonin har kopplats till depression och depressionsliknande beteende, är det 1A- och 1B-receptorerna som är mest studerade. Avbildningar av den mänskliga hjärnan och genetiska studier visar att dessa två receptorer är inblandade i depression och svaret på antidepressiv behandling.

Enligt en översikt som publicerats i World Psychiatry finns det “bevis för att försämrad serotoninfunktion kan orsaka klinisk depression under vissa omständigheter”. Dessutom tyder bevisen på att låg serotoninfunktion kan äventyra en patients förmåga att upprätthålla återhämtning från depression, snarare än att det har en primär effekt på att sänka humöret hos utsatta personer.

Detta verkar vara sant eftersom studier visar att tryptofan-deletion är mycket tydligare hos personer med tidigare depressionsepisoder, jämfört med dem som helt enkelt löper en högre risk för depression på grund av familjehistoria.

Studier med SSRI-preparat visar att det kanske inte är serotonins direkta effekter på vårt humör, utan snarare dess förmåga att främja positiva förändringar i automatiska känslomässiga reaktioner som hjälper till att lindra depressionssymptom.

Fördelar och användningsområden för serotonin

1. Förbättrar humöret och minnet

Studier visar att låga serotoninnivåer i hjärnan är förknippade med dåligt minne och deprimerat humör. Vi vet också att serotonin och tryptofan ger upphov till förändringar i tarmen som förändrar axeln mellan tarm och hjärna och påverkar ditt humör och din kognitiva hälsa. Forskare har kunnat utforska serotonins roll för depression genom att undersöka effekterna av att sänka tryptofanhalterna i kosten, vilket orsakar en sänkning av serotoninnivåerna i hjärnan.

2. Reglerar matsmältningen

Nittiofem procent av kroppens serotonin produceras i tarmen. Forskning visar att kemikalien spelar en roll för tarmmotilitet och inflammation. När 5-HT frigörs naturligt binder den till specifika receptorer för att initiera tarmmotilitet. Serotonin reglerar också aptiten, och det produceras mer av kemikalien för att hjälpa till att eliminera livsmedel snabbare när de är irriterande för matsmältningssystemet.

3. Lindrar smärta

En studie som publicerades i tidskriften Pain Research and Treatment visade att det finns ett omvänt samband mellan postoperativa smärtnivåer hos patienter med kronisk ländryggssmärta och serumserotoninnivåer.

I en annan studie fann man att när friska frivilliga genomgick akut tryptofanbrist för att manipulera 5-HT-funktionen, upplevde de en betydligt lägre smärttröskel och tolerans som svar på en värmetermod.

4. Främjar blodkoagulation

Vi behöver tillräckligt med serotonin för att främja blodkoagulationen. Kemikalien frigörs i blodplättar för att hjälpa till med sårläkning. Dessutom verkar den för att förtränga små artärer så att de bildar blodproppar.

Även om denna serotoninfördel bidrar till läkningsprocessen finns det också bevis för att för mycket serotonin kan leda till blodproppar som bidrar till kranskärlssjukdom, så det är viktigt att hålla sig inom det normala serotoninintervallet för att förhindra negativa effekter.

5. Hjälper sårläkning

En studie som publicerades i International Journal of Molecular Sciences visade att serotonin fungerar som en potentiell terapeutisk kandidat för att förbättra hudläkningen hos brännskadepatienter. Forskarna fann att serotonin avsevärt påskyndade cellmigrationen och förbättrade sårläkningsprocessen i vitro- och vivomodeller av brännskador.

Normala intervall

Du kan få dina serotoninnivåer testade med ett blodprov. Blodet tas vanligtvis från en ven och skickas till ett laboratorium för resultat. Personer som löper risk att drabbas av serotoninbrist eller karcinoidsyndrom (höga serotoninnivåer) kan behöva ett blodprov. Det normala serotoninintervallet är 101-283 nanogram per milliliter (ng/mL). När du har fått dina nivåer från ett laboratorium är det bäst att diskutera dem med din vårdgivare, eftersom testmätningarna kan skilja sig åt och ändra vad som anses vara ett normalt resultat.

Serotonin: Varför du behöver det

Symtom och orsaker till brist

Forskning visar att nedsatt serotoninfunktion har förknippats med psykiatriska störningar som depression, ångest, tvångsbeteende, aggressivitet, missbruk av substanser, säsongsbetonad affektiv störning, bulimi, hyperaktivitet i barndomen, hypersexualitet, mani, schizofreni och beteendestörningar.

Symtomen vid låg serotoninhalt är bland annat följande:

 • Nedstämd sinnesstämning
 • Ångest
 • Panikattacker
 • Aggression
 • Irritabilitet
 • Svårigheter att sova
 • Aptitförändringar
 • Kronisk smärta
 • Dåligt minne
 • Problem med matsmältningen
 • Huvudvärk

Vad orsakar låga serotoninnivåer? Serotonin är en del av ett komplext system av kemikalier och receptorer. Om du har låga serotoninnivåer kan du ha brister i andra neurotransmittorer, vilket är det som orsakar sådana märkbara symtom. Forskare vet inte säkert vad som orsakar serotoninbrist, men det kan bero på genetik, dålig kost och livsstil.

Om du lider av kronisk stress eller utsätts för giftiga ämnen, som tungmetaller eller bekämpningsmedel, kan du löpa större risk att få en låg serotoninhalt. Andra orsaker kan vara brist på solljus och att du tar vissa mediciner under en längre tid.

Hur man behandlar brist

Det finns naturliga serotoninfoder och boosters som ökar serotoninnivåerna utan behov av läkemedel.

1. Antiinflammatoriska livsmedel

Visste du att din tarms hälsa förändrar kroppens förmåga att producera serotonin? Det är viktigt att du äter antiinflammatoriska livsmedel som förbättrar din tarms hälsa och främjar balansen mellan goda och onda bakterier. Några av de bästa livsmedlen är vildfångad lax, ägg, bladgrönsaker, nötter och färska grönsaker.

För att maximera de goda bakterierna i tarmen är probiotiska livsmedel också bra. Att äta eller dricka kefir, kombucha, probiotisk yoghurt och äppelcidervinäger bidrar till att förbättra tarmens hälsa. Hälsosamma fetter som avokado, kokosolja, extra jungfruolivolja och ghee kommer också att bidra till att minska inflammation och främja den naturliga produktionen av serotonin.

2. Övning

Forskning visar att motion har positiva effekter på hjärnans funktion eftersom den modulerar neurotransmittorerna dopamin, serotonin och noradrenalin. Dessa kemiska budbärare bidrar till motion, påverkar hjärnans funktion och förbättrar till och med neurologiska sjukdomar.

3. Få tillräckligt med solljus

Serotonin-sändaren produceras inte ordentligt om du inte får tillräckligt med solljus. Forskning tyder på att det faktiskt finns ett direkt samband mellan solljus och produktionen av serotonin. Man tror att exponering för solljus triggar hjärnan att frigöra kemikalien. Detta kan förklara, åtminstone delvis, varför låga serotoninnivåer är förknippade med säsongsrelaterad affektiv sjukdom 0r SAD.

4. Tryptofan

Forskning som publicerats i Nutrients visar att ett minskat intag av tryptofan kan leda till betydande minskningar av vissa hjärnaktiviteter som ökar lyckan. Enligt en studie lyckas patienter ofta minska negativa symtom relaterade till humörstörningar, missbruk eller hormonella problem när de tar 6 gram L-tryptofan per dag. Att ta denna mängd tryptofan varje dag i flera månader har visat sig minska humörsvängningar, irritabilitet, spänningar och rastlöshet.

5. 5-HTP

5-HTP, eller 5-Hydroxytryptofan, är en aminosyra som produceras naturligt av kroppen. Den används för att producera serotonin, vilket är anledningen till att 5-HTP-tillskott ofta används för att förbättra humöret och minska symptomen på depression. Du kan hitta 5-HTP-tillskott på nätet och i hälsokostbutiker.

Forskare rekommenderar dock att 5-HTP-tillskott används med försiktighet och under läkarvård för att undvika obalans i aminosyrorna.

Användning och biverkningar av SSRI

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) används för att förbättra depressionssymptomen genom att öka serotoninnivåerna i hjärnan. Några av de vanligaste typerna av SSRI:er är Prozac och Zoloft.

Neuropsykologiska studier visar att SSRI-behandling av både friska och deprimerade deltagare ledde till positiva förändringar i hur hjärnan reagerade på känslomässig information. Men andra studier rapporterar andra resultat och föreslår att endast 50 procent av patienterna svarar på SSRI och att effektiv remission sker i mindre än 30 procent av fallen, vilket tyder på att det behövs nya strategier för antidepressiva läkemedel.

SSRI är de mest förskrivna antidepressiva läkemedlen i världen, men de är inte utan potentiella biverkningar. Några av de vanligaste biverkningarna är sömnighet, illamående, nervositet, yrsel, huvudvärk, diarré, sömnproblem, sexuella problem och suddig syn.

SSRI-preparat interagerar också med vissa mediciner och kan ha farliga effekter när de kombineras med vissa läkemedel eller växtbaserade kosttillskott. Se till att rådgöra med din vårdgivare om eventuella interaktioner.

Det finns också en risk för abstinensliknande symtom när man slutar med SSRI-preparat. Dessa symtom kan omfatta en känsla av obehag, yrsel, illamående, influensaliknande symtom med mera.

Förutom SSRI:er finns det en annan klass av läkemedel som används vid depression, nämligen serotonin-norepinefrinåterupptagshämmare (SNRI:er). Dessa läkemedel ökar nivåerna av både serotonin och noradrenalin, en annan neurotransmittor.

Orsaker och behandling av serotoninsyndrom

Serotoninsyndrom, som är en typ av serotonintoxicitet, är när höga nivåer av kemikalien ackumuleras i kroppen. Detta orsakas ibland av att man tar två eller flera mediciner som höjer nivåerna eller kombinerar mediciner med vissa växtbaserade kosttillskott. Missbruk av illegala droger som LSD, kokain, ecstasy och amfetamin kan också orsaka detta tillstånd.

De vanligaste symtomen på serotoninsyndromet är ångest, rastlöshet, agitation, svettning och förvirring. I allvarligare fall kan det också leda till hälsoproblem som muskelryckningar, muskelstelhet, oregelbunden hjärtslag, högt blodtryck, hög feber och kramper.

Forskning visar också att höga serotoninnivåer ökar risken för osteoporos på grund av dess effekter på våra ben. Om du märker av dessa symtom, kontakta din vårdgivare och prata med honom/henne om att få dina nivåer testade.

För personer som lider av detta tillstånd innebär behandling av serotoninsyndromet att de avstår från de droger eller mediciner som orsakar för höga nivåer av kemikalier. Det finns också mediciner som används för att blockera produktionen av neurotransmittorn, till exempel Periactin.

Försiktighetsåtgärder och läkemedelsinteraktioner

Om du är orolig för låga eller höga serotoninnivåer, kontakta din vårdgivare. Innan du använder piller eller kosttillskott för att korrigera en brist, sök råd från din läkare, särskilt om du redan tar mediciner för att undvika interaktioner.

Det finns inte tillräckligt med forskning för att stödja användningen av serotonintillskott under graviditet eller amning, så fråga din vårdgivare innan du använder dem.

Leave a Comment

Scroll to Top