Varför du behöver serotonin och hur du kan öka nivåerna naturligt

serotonin

Serotonin är en typ av kemikalie som fungerar som en neurotransmittor, vilket innebär att den hjälper till att skicka signaler från ett område i hjärnan till ett annat. Det kemiska namnet för serotonin är 5-hydroxytryptamin, och det kallas ibland 5-HT. Som neurotransmittor styr det nervaktiviteten och spelar en roll i ett brett spektrum av neuropsykologiska processer.

Endast 2 procent av kroppens serotonin finns i hjärnan och 95 procent produceras i tarmen, där det modulerar hormonella, endokrina, autokrina och parakrina effekter. I hjärnan förekommer det naturligt i kroppen och fungerar som en neurotransmittor, som skickar kemiska meddelanden eller signaler till hjärnan för att reglera motorisk funktion, smärtuppfattning och aptit.

Det modulerar också olika biologiska processer, inklusive kardiovaskulär funktion, energibalans, matsmältningsfunktion och humörreglering.

Det är en biprodukt av tryptofan, en essentiell aminosyra som är känd för sin förmåga att reglera humöret och balansera hormonerna på ett naturligt sätt. Tryptofan omvandlas till serotonin i hjärnan och hjälper till att göra andra essentiella aminosyror tillgängliga för att hjälpa till att kontrollera humöret och minska produktionen av stresshormoner.

Serotonin vs. Dopamin

Vilken funktion har serotonin och dopamin? Båda är neurotransmittorer som spelar en roll vid depression.

Serotonin fungerar som en stämningsregulator och spelar också en roll i många andra kroppsprocesser, t.ex. matsmältning och sömn. Dopamin är kopplat till det som kallas “njutningscentrum” i hjärnan. Kroppen får en rush av dopamin när du blir belönad, men låga dopaminnivåer kan leda till låg motivation och känslor av hjälplöshet.

Den stora skillnaden är hur de två neurotransmittorerna påverkar ditt humör. Dopamin frisätts efter lustfyllda upplevelser och påverkar din motivation och ditt intresse, medan serotonin påverkar hur du hanterar känslor.

För optimal hälsa måste vi hålla båda nivåerna i balans.

En annan hjärnkemikalie som spelar liknande roller som serotonin och dopamin är oxytocinsom främst förknippas med känslor av kärlek.

Relation till mental hälsa och depression

Serotonin överför signaler mellan våra nervceller, vilket ger det förmågan att förändra hjärnfunktioner som påverkar vårt humör och vår sömn. Behandling med serotonin vid depression har varit föremål för många kliniska och prekliniska studier under årens lopp. Forskarna vet att kemikalien signalerar till många receptorer i hjärnan hos människor, men de exakta mekanismerna för serotonin som antidepressivt medel håller fortfarande på att utforskas.

Forskning vid Columbia University visar att även om majoriteten av de 15 kända receptorerna för serotonin har kopplats till depression och depressionsliknande beteende, är receptorerna 1A och 1B de mest studerade. Avbildningar av hjärnan och genetiska studier visar att dessa två receptorer är inblandade i depression och hur man reagerar på antidepressiv behandling.

Enligt en översikt som publicerades i World Psychiatry finns det “bevis för att en försämring av serotoninfunktionen kan orsaka klinisk depression under vissa omständigheter”.

Det finns dessutom belägg för att låg serotoninfunktion kan äventyra en patients förmåga att återhämta sig från depression, snarare än att ha en primär effekt på att sänka stämningsläget hos sårbara personer.

Detta verkar stämma eftersom studier visar att tryptofan-deletion är mycket tydligare hos personer med tidigare depressioner jämfört med dem som helt enkelt har en högre risk för depression på grund av familjehistoria.

Studier med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) visar att det kanske inte är signalsubstansens direkta effekter på humöret, utan snarare dess förmåga att främja positiva förändringar i automatiska känslomässiga reaktioner, som bidrar till att lindra depressionssymtom.

Fördelar och användningsområden för serotonin

1. Förbättrar humör och minne

Studier visar att låga serotoninnivåer i hjärnan är förknippade med dåligt minne och nedstämdhet. Vi vet också att serotonin och tryptofan ger upphov till växlingar i tarmen som förändrar tarm-hjärna-axeln och påverkar ditt humör och din kognitiva hälsa.

Forskare har kunnat undersöka serotoninets roll vid depression genom att undersöka effekterna av att sänka tryptofannivåerna i kosten, vilket leder till en sänkning av serotoninnivåerna i hjärnan.

2. Reglerar matsmältningen

Nittiofem procent av kroppens serotonin produceras i tarmen. Forskning visar att ämnet spelar en roll för tarmens rörlighet och inflammation.

När 5-HT frisätts naturligt binder det till specifika receptorer för att sätta igång tarmrörelserna. Det reglerar också aptiten och producerar mer av kemikalien för att hjälpa till att eliminera livsmedel snabbare när de är irriterande för matsmältningssystemet.

3. Lindrar smärta

En studie som publicerades i tidskriften Pain Research and Treatment visade att det finns ett omvänt samband mellan postoperativa smärtnivåer hos patienter med kronisk ländryggssmärta och serotoninnivåerna i serum.

En annan studie visade att när friska frivilliga genomgick akut tryptofanutarmning för att manipulera 5-HT-funktionen, upplevde de en signifikant minskad smärttröskel och tolerans som svar på en värmetermometer.

4. Främjar blodkoagulering

Vi behöver tillräckligt med serotonin för att främja blodkoagulering. Ämnet frisätts i blodplättar för att hjälpa till vid sårläkning. Dessutom bidrar den till att förtränga små artärer så att de kan bilda blodproppar.

Även om denna serotoninfördel bidrar till läkningsprocessen finns det också bevis för att för mycket serotonin kan leda till blodproppar som bidrar till koronar hjärtsjukdom, så det är viktigt att hålla sig inom normalområdet för att förhindra negativa effekter.

5. Hjälper till med sårläkning

En studie som publicerades i International Journal of Molecular Sciences visade att serotonin kan vara en potentiell terapeutisk kandidat för att förbättra hudläkningen hos brännskadepatienter. Forskarna fann att serotonin signifikant påskyndade cellmigrationen och förbättrade sårläkningsprocessen i vitro- och vivo-modeller av brännskador.

serotonin

Normala intervall

Du kan få dina serotoninnivåer testade med ett blodprov. Blod tas vanligen från en ven och skickas till ett laboratorium för analys.

Personer som löper risk att drabbas av serotoninbrist eller karcinoidsyndrom (höga serotoninnivåer) kan behöva ett blodprov. Det normala serotoninintervallet är 101-283 nanogram per milliliter (ng/mL).

När du har fått dina nivåer från ett laboratorium är det bäst att diskutera dem med din vårdgivare, eftersom testmätningarna kan skilja sig åt och ändra vad som anses vara ett normalt resultat.

Bristsymtom och orsaker

Forskning visar att nedsatt serotoninfunktion har satts i samband med psykiatriska störningar, bl.a:

 • depression
 • ångest
 • tvångsmässigt beteende
 • aggression
 • missbruk
 • säsongsbunden affektiv sjukdom
 • bulimi
 • Hyperaktivitet hos barn
 • hypersexualitet
 • mani
 • schizofreni
 • beteendestörningar

Symtom på låg serotoninhalt inkluderar följande:

 • Nedstämdhet
 • Ångest
 • Panikattacker
 • Aggressivitet
 • Irritabilitet
 • Sömnsvårigheter
 • Förändringar i aptiten
 • Kronisk smärta
 • Dåligt minne
 • Problem med matsmältningen
 • Huvudvärk

Vad orsakar låga serotoninnivåer? Serotonin är en del av ett komplext system av kemikalier och receptorer. Om du har låga serotoninnivåer kan du ha brister i andra neurotransmittorer, vilket är vad som orsakar sådana märkbara symtom.

Forskarna vet inte säkert vad som orsakar serotoninbrist, men det kan bero på genetiska faktorer, dålig kost och livsstil.

Om du utsätts för kronisk stress eller giftiga ämnen, t.ex. tungmetaller eller bekämpningsmedel, kan du löpa större risk att få lågt serotonin. Andra orsaker kan vara brist på solljus och intag av vissa mediciner under en längre tid.

Hur man behandlar brist

Det finns naturliga serotoninmat och boosters som kan öka nivåerna av serotonin utan behov av farmaceutiska läkemedel.

1. Antiinflammatoriska livsmedel

Visste du att tarmhälsan påverkar kroppens förmåga att producera serotonin? Det är viktigt att du äter antiinflammatoriska livsmedel som förbättrar tarmhälsan och främjar balansen mellan goda och dåliga bakterier.

Några av de bästa livsmedlen är vildfångad lax, ägg, bladgrönsaker, nötter och färska grönsaker.

För att maximera de goda bakterierna i tarmen är probiotiska livsmedel också fördelaktiga. Att äta eller dricka kefir, kombucha, probiotisk yoghurt och äppelcidervinäger bidrar till att förbättra tarmhälsan.

Hälsosamma fetter, som avokado, kokosolja, extra jungfruolja och ghee, bidrar också till att minska inflammation och främjar den naturliga produktionen av serotonin.

2. Övning

Forskning visar att motion har positiva effekter på hjärnans funktion eftersom den modulerar neurotransmittorerna dopamin, serotonin och noradrenalin. Dessa kemiska budbärare bidrar till att motion påverkar hjärnans funktion och till och med förbättrar neurologiska störningar.

3. Få tillräckligt med solljus

Neurotransmittorn serotonin produceras inte som den ska om man inte får tillräckligt med solljus. Forskning tyder på att det faktiskt finns ett direkt samband mellan solljus och produktionen av serotonin. Man tror att exponering för solljus får hjärnan att frigöra ämnet.

Detta kan åtminstone delvis förklara varför låga nivåer av serotonin förknippas med årstidsbunden depression.

4. Tryptofan

Forskning som publicerats i Nutrients visar att ett minskat intag av tryptofan kan leda till betydande minskningar av vissa hjärnaktiviteter som ökar lyckan.

Enligt en studie lyckas patienter ofta minska negativa symtom relaterade till humörstörningar, missbruk eller hormonella problem när de tar sex gram L-tryptofan per dag. Att ta denna mängd tryptofan varje dag i flera månader har visat sig minska humörsvängningar, irritabilitet, spänningar och rastlöshet.

5. 5-HTP

5-HTP, eller 5-hydroxytryptofan, är en aminosyra som produceras naturligt av kroppen. Den används för att producera serotonin, vilket är anledningen till att 5-HTP-tillskott ofta används för att förbättra humöret och minska symtomen på depression. Du kan hitta 5-HTP-tillskott online och i hälsokostbutiker.

Serotoninsyndrom – orsaker och behandling

Serotoninsyndrom, som är en typ av serotonintoxicitet, är när höga nivåer av kemikalien ackumuleras i kroppen. Detta orsakas ibland av att man tar två eller flera läkemedel som höjer nivåerna eller kombinerar läkemedel med vissa växtbaserade kosttillskott.

Missbruk av illegala droger, som LSD, kokain, ecstasy och amfetamin, kan också orsaka detta tillstånd.

De vanligaste symtomen på serotoninsyndrom är ångest, rastlöshet, agitation, svettningar och förvirring. I allvarligare fall kan det också leda till hälsoproblem som muskelryckningar, muskelstelhet, oregelbunden hjärtrytm, högt blodtryck, hög feber och kramper.

Forskning tyder också på att höga serotoninnivåer ökar risken för osteoporos på grund av dess effekter på skelettet. Om du märker av dessa symtom bör du kontakta din vårdgivare och tala med honom/henne om att låta testa dina nivåer.

För personer som lider av detta tillstånd innebär behandling av serotoninsyndrom att de måste sluta med de droger eller mediciner som gör att dina kemiska nivåer är för höga. Det finns också läkemedel som används för att blockera produktionen av neurotransmittorn, såsom Periactin.

Försiktighetsåtgärder och läkemedelsinteraktioner

Om du är orolig för låga eller höga serotoninnivåer, kontakta din vårdgivare. Innan du använder piller eller kosttillskott för att korrigera en brist, sök råd från din läkare, särskilt om du redan tar mediciner för att undvika interaktioner.

Det finns inte tillräckligt med forskning för att stödja användningen av serotonintillskott under graviditet eller amning, så var noga med att fråga din läkare innan du använder dem.

Leave a Comment

Scroll to Top