Fördelar med magnesiumklorid för sömn

Magnesiumklorid Fördelar

Magnesiumklorid är en typ av salt som är en kombination av magnesium och klorid.Formeln för magnesiumklorid är MgCl2. Det betyder att det består av en magnesiumatom och två kloridatomer.

Den kan naturligt erhållas genom solavdunstning av havsvatten.

Är magnesiumklorid lösligt? Magnesiumklorid är mycket lättlösligt i vatten eller annan vätska, vilket innebär att det absorberas mer fullständigt i tarmen än mindre lättlösliga former av magnesium.

Magnesiumklorid finns i kosttillskott som kan tas oralt eller användas lokalt för att öka magnesiumnivåerna i kroppen.

Magnesiumklorid Fördelar

Magnesiumklorid används både internt och topiskt, och fördelarna och användningsområdena för magnesiumklorid är kända för att inkludera:

Magnesiumklorid Fördelar

1. Behandla eller förebygga magnesiumbrist

När vi åldras minskar tarmens absorption av magnesium och njurarnas utsöndring av magnesium ökar. Äldre vuxna är också mer benägna att ha kroniska sjukdomar som påverkar magnesiumnivåerna och ökar risken för magnesiumbrist.

Du kan få magnesium i din kost genom att äta hälsosamma magnesiumrika livsmedel som mörka bladgrönsaker, men om du fortfarande har svårt att få i dig tillräckligt kan du överväga att komplettera med magnesium.

Det är inte ovanligt att man får diarré när man tar magnesiumtillskott internt, och därför använder många människor magnesiumklorid i lokal form (t.ex. i form av olja eller lotion) för att öka sina magnesiumnivåer.

2. Öka låg magsyra

MgCl2 används ibland för att kompensera en minskad magsyraproduktion i magsäcken.

Magsyra produceras av magsäcken och är absolut nödvändig för en korrekt matsmältning eftersom den hjälper till att bryta ner maten till mindre absorberbara enheter. Utan tillräckligt med magsyra kan vi inte bara få en suboptimal matsmältning, utan vi kan också uppleva en malabsorption av viktiga näringsämnen.

Magsyran hjälper också till att förhindra att infektiösa bakterier kommer in i och befolkar tarmkanalen.

3. Energiförstärkare och muskelavslappnande

Många människor, t.ex. idrottare, använder aktuell magnesiumolja för att öka energin och uthålligheten. Magnesium kan också hjälpa till att slappna av i musklerna och minska muskelömhet, smärta och kramper. Studier visar att magnesium kan förbättra fysiologiska markörer för idrottsprestationer, men mer forskning behövs.

4. Avslappning och bättre sömn

Sömnproblem kan ibland kopplas till magnesiumbrist. Samtidigt visar studier att magnesium kan bidra till att lindra sömnlöshet, t.ex. när det gäller sömn effektivitet, sömntid och latenstid vid sömnstart.

Genom att öka magnesiumnivåerna med hjälp av ett magnesiumtillskott som MgCl2 kan du kanske få en bättre natts sömn.

5. Hjälper till att lindra depression

Forskningen om sambandet mellan magnesium och depression fortsätter än idag, men för några år sedan undersöktes i en studie om tillskott av magnesiumklorid kan bidra till att förbättra symptomen på depression.

I studien deltog 126 vuxna i sex veckors daglig magnesiumtillskott (248 milligram magnesiumklorid) jämfört med en kontrollgrupp som inte fick någon behandling. Deltagarna i magnesiumgruppen upplevde en “kliniskt signifikant nettoförbättring” av sina depressionssymptom samt sina poäng för generaliserad ångeststörning. Samtidigt tolererades tillskotten väl och de flesta deltagarna rapporterade att de skulle använda magnesiumtillskott i framtiden.

Information om tillägg och dosering

Om du är ute efter ett magnesiumkloridtillskott har du flera alternativ, bland annat:

 • Magnesiumkloridtabletter: Tas oralt med en vätska (vanligtvis vatten).
 • Magnesiumklorid i flytande form: Om du föredrar kosttillskott i flytande form är detta ett annat internt alternativ. Läs noga på förpackningen eftersom det ofta måste spädas ut i åtta uns av en valfri dryck.
 • Magnesiumkloridpulver: tas oralt efter att ha spätts ut i en dryck.
 • Magnesiumkloridolja: En oljeform av magnesium som kan appliceras på huden.
 • Magnesiumkloridlotion: Ett aktuellt alternativ för extern användning.
 • Magnesiumkloridflingor: Ett annat externt sätt att använda magnesiumkloridsalt i helkroppsbad eller fotbad.

Det dagliga magnesiumbehovet varierar beroende på ålder, kön och hälsotillstånd, så en lämplig dosering av magnesiumklorid beror på flera faktorer.

Läs produktrekommendationerna noggrant och rådgör alltid med din vårdgivare om bästa dosering.

Risker, biverkningar och interaktioner

Som med alla magnesiumtillskott kan magnesiumkloridbiverkningar vara magbesvär och diarré. Dessa potentiella biverkningar kan minskas eller undvikas genom att inte ta mer än vad som rekommenderas och även genom att ta det i samband med en måltid.

Det är mindre troligt att topiska former av magnesium orsakar matsmältningsbiverkningar, men det är inte ovanligt att huden kliar efter applicering av en magnesiumolja. Om detta inträffar bör klådan försvinna när du tvättar bort produkten.

Du kan prova en magnesiumlotion, som ofta kombineras med andra lugnande ingredienser som aloe. Ett annat alternativ är att använda magnesiumflingor i ett bad eller fotbad.

Följande läkemedel är kända för att interagera med magnesiumklorid:

 • demeclocyklin
 • doxycyklin
 • eltrombopag
 • lymecyklin
 • minocyklin
 • oxytetracyklin
 • tetracyklin
 • ciprofloxacin
 • fleroxacin
 • gemifloxacin
 • levofloxacin
 • moxifloxacin
 • norfloxacin
 • ofloxacin
 • penicillamin
 • rilpivirin

Detta är inte en uttömmande lista, så rådgör med din vårdgivare innan du kombinerar magnesiumklorid med andra mediciner eller kosttillskott.

Vårdgivaren kan ibland ge magnesiumklorid som en injektion, men detta rekommenderas inte för personer som är allergiska mot magnesiumklorid eller har allvarliga hjärt- eller njursjukdomar. Det finns fler potentiellt allvarliga biverkningar av att få en injektion av magnesiumklorid, såsom andningsdepression eller betydande blodtryckssänkningar.

Kan man överdosera magnesium?

Som med alla kosttillskott är det möjligt att överdosera, och därför är det viktigt att du läser produktetiketter noggrant och söker råd från din vårdgivare om en idealisk dosering av magnesiumklorid för dina behov och hälsomål.

I allmänhet bör du rådgöra med din vårdgivare innan du tar MgCl2 i någon form om du är gravid, ammar, har ett medicinskt tillstånd eller om du för närvarande tar mediciner.

Sök akut sjukvård om du får tecken på en allergisk reaktion, t.ex. nässelutslag, svår yrsel, andningssvårigheter eller svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller hals.

Leave a Comment

Scroll to Top